СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - задача от конкурс
От вас задачите - от нас решенията


1
6 клас
Задача 944

Точките M и N са среди съответно на страните AB и AC на триъгълника ABC. Точка P лежи върху страната BC, като CP= 1/3 BC. Правите NP и CM се пресичат в точка O. Да се изрази лицето на четириъгълника BPOM чрез лицето на триъгълник ABC.

Публикувана на: 14-10-2012
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo