СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - едночлен
От вас задачите - от нас решенията


1
6 клас
Задача 1901

Намерете произведението на едночлените: 0,5abc и 3,4а2bc3.

Публикувана на: 26-4-2015
6 клас
Задача 1900

Намерете произведението на едночлените: 3х2 y и 2ху3

Публикувана на: 26-4-2015
6 клас
Категория: алгебра, едночлен
Задача 1746
Публикувана на: 05-6-2014
6 клас
Задача 863

Опростете и пресметнете стойността на израза:

                                                1
а)  1000a3 - 998a3  при а = ——;
                                                2

                                                    1
б) -2xy + 13xy +19xy  при x = —— , y = -2;
                                                   15

в)  4x3 - (3x3 - 4x3) при x =  -1;
 

г)  (64bx + 36 bx) :(72b - 62b) при x = 0,45.

Публикувана на: 18-7-2012
6 клас
Задача 862

Намерете едночлена U, за който:

а)  U + 2ab = 4ab

б)  - at - U = - 4at

в)  xU + 5x2y2 = 10x2y2

д)  xn+1 - Ux = 8xn+1

Публикувана на: 18-7-2012
6 клас
Задача 861

Като определите реда на действията, намерете едночлен, равен на израза:

а) x2 + 3x2 - (2x2 + x2);

б) -x(2xy - xy + xy);

в) (2b2)2 - 7b4 + b2b2 ;

г) (ax - 2ax)3 : (0,5a2 - 2a2);

д)  (4a2x - 3a2x):ax - (ax + 0.25ax):x;

e) (-2bc + bc).c - (2bc3 - bc3):(3c-c).

 

Публикувана на: 14-7-2012
6 клас
Задача 860

Определете допустимите стойности за променливите, участващи в израза. Извършете делението. Ако полученият израз е едночлен, определете коефициента и степента му ( a и  b са параметри):

           a5 x8
   а) ———— (a ≠ 0 );
          2a3x6

            0,2bx3z2
   б) ——————;
              2x3z3

          25ax2y3z4
   в) —————— .
            5y3z4x3

Публикувана на: 04-7-2012
6 клас
Задача 859

Умножете всеки от едночлените с неговия противоположен
(a и b са параметри n ∈ N):

а) 1,3x2y;

б) -2xyn;

в) axny2n;

       1
г)  —— xyxn-1.
      12

Публикувана на: 04-7-2012
6 клас
Задача 858

Извършете действията е приведете в нормален вид:

                         1
а) (24a7b5)(- —— a2b)(0,5b2c3)
                         6

           4                      5              5
б) (- —— a6b2x4)2(——ax2)(-——a2b)
           5                      8              2

 

Публикувана на: 04-7-2012
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo