СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - дроби
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Категория: кръг, дроби
Задача 497

Древните египтяни при пресмятането на лицето на кръга го заменяли с лицето на квадрат със страна  8/9  от диаметъра му. Пресметнете по два начина лицето на кръг с диаметър 108 см. Първи начин, като древните египтяни и втори начин - по формулата за лице на кръг.  Сравнете получените стойности.

Публикувана на: 03-12-2011
6 клас
Задача 454

Коя от разликите е най-голяма?

       2010
а)  ——— - 0,12
       2011

       2010
б)  ——— - 0,2
       2011

       2010     1
в)  ——— - —
       2011     5

       2010     1
г)  ——— - —
       2011     4

 

Публикувана на: 06-11-2011
6 клас
Задача 452

Три сиви слончета изяждат 3 тона храна за 3 дни, пет червени слончета изяждат 5 тона храна за 5 дни, седем жълти слончета изяждат 7 тона храна за 7 дни, девет бели слончета изяждат 9 тона храна за  9 дни. С какъв цвят е най-лакомото слонче ( Изяжда най-много за един ден )?

Публикувана на: 04-11-2011
6 клас
Задача 449

Три обикновени дроби имат числител най-малкото просто нечетно число, а знаменателите им са едноцифрени есетствени числа, чието произведение е равно на сбора им. Квадрат с дължина на страната, равна на сбора от реципрочните дроби на трите дадени обикновени дроби има лице?

Публикувана на: 02-11-2011
6 клас
Категория: алгебра, работа, дроби
Задача 446

Дребосъчето изяжда парче торта за1 час, а Карлсон се справя с едно парче за 20 минути. За колко минути двамата заедно изяждат парче торта?

Публикувана на: 01-11-2011
6 клас
Задача 444

Ако а > 7, тогава най-малкото от следващите числа е:

        7
а)  —— ;
        a

        7
б)  —— ;
        8

          7
в)  ——— ;
       a + 1

       a + 1
г)  ——— ;
          8

Публикувана на: 29-10-2011
6 клас
Категория: СИП, дроби
Задача 389

A = 3/2.5 + 3/8.11 + 3/14.14 + 3/17.17

Публикувана на: 27-9-2011
6 клас
Категория: СИП, дроби
Задача 388
A=1/2+1/6+1/12+1/20+1/30+1/42
Публикувана на: 27-9-2011
6 клас
Категория: дроби, задачи с Х
Задача 373

Намерете Х, ако:

                       5
а)  10,8 - х : —  = 1,8
                       9

                     1
б)  15,3 . 2 —   - 14,5 : х  = 32,8
                     3

Публикувана на: 19-9-2011
6 клас
Задача 372

Пресметнете:

         2         1
а)     — :  1 — + 5,5
          3        3

         1                     5            
б)     — :  0,11  +  — . 2
         7                    7    

            1           3             
в)   5  —   -  3 — : 0,8
            3           7    

                1                       
г)   2,1 :  —   -  5,2 : 4
                3              

Публикувана на: 19-9-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo