СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - дроби
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Категория: проценти, дроби
Задача 1628

Мишо, Валери и Иван си купили по една книга на една и съща цена и похарчили съответно по 100% , 55 и 5/9% и 50% от наличните си пари. Останалите им пари стигнали точно за три билета за кино по 3 лв. Намерете цената на книгата.

Публикувана на: 07-3-2014
6 клас
Категория: проценти, дроби
Задача 1627

Четирима шестокласници решили заедно да си купят топка. Ангел дал половината от цената на топката, Борис дал 1/3 от сумата, която дали другите трима, Васил дал 25% от сумата, дадена от останалите трима, а Георги дал 2 лв. Колко струва топката и по колко лева са дали Ангел, Борис и Васил?

Публикувана на: 07-3-2014
6 клас
Задача 1427

4,5x1/7+3,2x0,5

5/2x18/5-4,5:0,5

2,7:0,09+13/4:15/2

4,09-5/3x0,9

2,7x1,5x1/9

25/7x11,2x0,04

51/4x0,05-3/4x0,05

(11/4+0,5)x4

(3,5-0,35):0,7

10/3:3-1/3:3

 

Публикувана на: 22-9-2013
6 клас
Задача 1158

Намерете неизвестното.

        3                    3              1
15 —— +  x + 3 —— = 5 ——
        8                    4              2

 

Публикувана на: 17-2-2013
6 клас
Категория: дроби, алгебра
Задача 1053

       1                          2
( 4 — - 2,2 ) : 1,6 +  — 
      3                           3

Публикувана на: 04-1-2013
6 клас
Категория: алгебра, дроби
Задача 905

(x–55) : 4 + (13 – 2,25)=12 1/6 – 2 2/3

 

Публикувана на: 25-9-2012
6 клас
Категория: дроби, математика
Задача 900

Пресметнете рационално

                    1
2,7 . 1,5 . ——
                    9

        3                    3
12 —— . 0,05 - —— . 0,05
        4                    4

(3,5 - 0,35) : 0,7

     1               1
3 —— : 3 - —— : 3
      3              3

       3
(2 —— + 0,5) . 4
       4

      4
3 —— . 11,2 .0,04
      7

Публикувана на: 23-9-2012
6 клас
Категория: дроби, математика
Задача 899

                1
4,09 - 1—— . 0,9
                3

Публикувана на: 23-9-2012
6 клас
Категория: дроби, математика
Задача 898

                          1             1
2,7 : 0,09 + 3 —— : 6 ——
                           4             2

Публикувана на: 23-9-2012
6 клас
Категория: дроби
Задача 896

Пресметнете.

          1
4,5 .—— + 3,2 . 0,5
          3

Публикувана на: 23-9-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo