СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - движение
От вас задачите - от нас решенията


12
6 клас
Задача 1788
Публикувана на: 07-9-2014
6 клас
Категория: скорост, движение
Задача 1766

Колко минути са ви необходими, за да успеете да посрещнете приятел, пристигащ с влак, ако сте на 2 км от гарата и максималната скорост с която можете да се движите, е 6 км/ч?

Публикувана на: 14-8-2014
6 клас
Задача 1735

Катер изминал разстоянието от А до В и обратно за 20 минути. Срещу течението той се движил със скорост 3м/сек, а по течението - с 5м/сек. Намерете:

а) разстоянито м/у А и В;

б) скоростта на течението

Публикувана на: 30-5-2014
6 клас
Задача 1675

 Петър преплувал по течението на река Искър 1200 метра за 20 мин. Ако плува срещу течението на реката, той ще остане неподвижен спрямо брега. За колко минути изпусната във водата водна топка ще измине 1,5 км.

а) 75 мин б) 72 мин в) 50 мин г) друг отговор

Публикувана на: 14-4-2014
6 клас
Категория: движение
Задача 1659

Катеричка донесла орех в хралупата 20 мин след като излязла.  На какво разстояние от хралупата е намерен орехът, ако катеричката изминава без орех 3 м в сек, а с орех -5 м в сек?

Публикувана на: 03-4-2014
6 клас
Категория: Движение
Задача 1645

Турист изминал 10 км., което е 1/2 от целия път със скорост 100 м/ мин. Ако продължи да се движи с тази скорост, ще закъснее 10 мин. С колко трябва да увеличи скоростта си, за да стигне навреме.

Публикувана на: 26-3-2014
6 клас
Задача 1074

Разстоянието между селищата  А и Б е 172,50 км. В 7 часа от А за Б тръгва лека кола със скорост 75 км/ч, а в 8,30 часа от Б за А тръгва камион с 45 км/ч. Намерете в колко часа двете превозни средства са се срещнали.

Публикувана на: 15-1-2013
6 клас
Задача 1073

Разстоянието между селищата А  и Б е 212,50 км. От А за Б тръгва лека кола със скорост 80 км./ч, а 1 час по-рано от Б за А тръгва камион със 50 км./ч. Намерете след колко време от тръгването на камиона двете превозни средства ще се срещнат.

Публикувана на: 15-1-2013
6 клас
Задача 1072

Разстоянието между селищата А и Б е 130 км. От А за Б тръгва лека кола със скорост 70 км/ч, 60 минути по късно от Б за А тръгва камион със скорост 5/7 от скоростта на леката кола. Намерете, след колко време от тръгването на леката кола, двете превозни средства ще се срещнат.

 

Публикувана на: 15-1-2013
6 клас
Задача 533

Два автомобила Опел и Фиат се движат по асфалтов път със скорост 80 км/ч. Фиатът се движи на дистанция от 240 м преди Опела.

а) Ако Фиатът спре за почивка, колко минути след това Опелът ще го настъгне?

б) Ако в даден момент Опелът започне да се движи  с 10% по-голяма скорост, колко минути след това той ще настигне Фиата, който продължава да се движи със същата скорост?

в) На едно кръстовище и двата автомобила завиват и тръгват по павиран път като намаляват скоростта си на 50 км/ч. На каква дистанция един от друг се движат те по павирания път?

Публикувана на: 20-12-2011
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo