СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - алгебра
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 772

Ako  x :  y = 4 : 1, числената стойност на израза   e:

а) 0,25         б) 2 : 7     в) 0,5       г) 3 : 7

Публикувана на: 31-3-2012
6 клас
Задача 758

   Започвайки едновременно, 5 кокошки могат да измътят 60 яйца за 21 дни. За колко дни 6 кокошки могат да измътят 60 яйца, започвайки в един и същи ден?

Публикувана на: 26-3-2012
6 клас
Задача 757

  Дядо може да свърши една работа за 30 мин., баба може да я свърши за 40 мин., а внучката за 24 мин. Най-малко за колко минути ще свършат работата тримата, ако си я поделят по подходящ начин?

Публикувана на: 26-3-2012
6 клас
Задача 756

Намерете:
а) колко оборота извършва колело за 5 мин., ако за 7 мин.  то прави 12 3/5
б) каква част са момичетата в един  клас, ако в този клас броя на момичетата се отнася към броя на момчетата, както 0,3 : 0,7.

Публикувана на: 25-3-2012
6 клас
Задача 747

Номерата на страниците на една книга, от която е откъснат един лист, имат общо 2009 цифри. Колко листа има книгата сега? (Всеки лист, освен може би последния има две страници.)

Публикувана на: 23-3-2012
6 клас
Задача 739

На географска карта с мащаб 1 : 100 000 разстоянието между две селища е 27 см. Намерете действителното разстояние между тези селища в километри.

Публикувана на: 19-3-2012
6 клас
Категория: пропорции, алгебра
Задача 738

Вид домашна лютеница са приготвя от чушки и домати в отношение 15 : 3. Имаме 30 кг. чушки. Намерете, колко килограма домоти трябва да купим, за да приготвим лютеницата.

Публикувана на: 19-3-2012
6 клас
Категория: алгебра
Задача 729

Татко и дядо шофират едновременно. И двамата забелязали, че километражите им показват числа без повтарящи се цифри, съответно 195 648 и 178 569. След колко най-малко километра двата километража ще покажат отново числа без повтарящи се цифри?

Публикувана на: 16-3-2012
6 клас
Категория: алгебра
Задача 624

5.(328-328+1)-(112-113)=?

Публикувана на: 27-1-2012
6 клас
Категория: алгебра
Задача 574

Имаме следните числа: 9,785-3 ;  0,276; 0,135; 0,07308; 0.092304 и 0,1575. Кое от тези числа е най-малко?   

Публикувана на: 08-1-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo