СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - алгебра
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 1307

Намерете числената стойност:

а)
        
                  1
x2 (0,5x - 3) - —— x (x + 10x)
                          2

                 1
за x = - ——
                 2

б)

  3                                        1
——  x ( xy  -  x2 - y) + —— x2 (y - x)  
  4                                       4

за x =  -1      
                1
за y =   ——
                2

Публикувана на: 22-4-2013
6 клас
Категория: алгебра
Задача 1303

Обяснете защо:

а) сборът на две последователни нечетни числа е четно число;

б) сборът на три последователни естествени числа се дели на 3.

Публикувана на: 17-4-2013
6 клас
Задача 1295

Дадени са многочлените u = 2xy - 3x2 +5x

v = -xy + x2 -x и w = -xy + 2x2 + 6x

Представете в нормален вид М

а) u + v + w

6) u +v - w

в) u - v + w

г) u - (v+w)

Публикувана на: 15-4-2013
6 клас
Задача 1294

Приведете в нормален вид

(x + 2) - 3x ; (-x + 2) - (3x - 4)

(2x + 3a) - 3a ; (2,4ax + a) - (1,4ax + x)

(-3x2 - ax + 6 ) - (ax2 - ax + 5)

Публикувана на: 15-4-2013
6 клас
Задача 1293

3m3 - 2 - m + x3 + x2 - x - mx.

а) свободния член е 5;
б) многочленът няма свободен член;
в) многочленът няма член от 2-ра степен?

Публикувана на: 15-4-2013
6 клас
Категория: дроби, алгебра
Задача 1053

       1                          2
( 4 — - 2,2 ) : 1,6 +  — 
      3                           3

Публикувана на: 04-1-2013
6 клас
Задача 1043

2.|x| –3.|y|–|x+y| , ако

x=2  y=–7

Публикувана на: 28-12-2012
6 клас
Задача 988

-8х=62+82-102

Публикувана на: 19-11-2012
6 клас
Категория: алгебра,
Задача 960

A = (2²)²+ 2².2³+(2³)²     .  (a²-243)

       (3³)²+3³.3²-5.(3²)²            8

Публикувана на: 21-10-2012
6 клас
Категория: алгебра, дроби
Задача 905

(x–55) : 4 + (13 – 2,25)=12 1/6 – 2 2/3

 

Публикувана на: 25-9-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo