СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - Пропорции
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Категория: пропорции
Задача 2434

В зоопарк живеят 253 хищници, тревопасни и примати. Броят на хищниците към броя на тревопасните е 5:4, а броят на тревопасните към броят на приматите е 2:1. Намерете броя на хищниците, тревопасните и приматите

Публикувана на: 29-4-2019
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2433

Автомобил изминал 273 км. за 2 часа. За какво време автомобилът ще измине 3 пъти по-малко разстояние, ако се движи със същата скорост?

Публикувана на: 25-4-2019
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2432

За построяване на търговски център 8 булдозера разчистват строителна площадка за 2 часа. За какво време 3 такива булдозера ще разчистят строителната площадка?

Публикувана на: 25-4-2019
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2428

Антон прави фокус с карти. Взимайки по една карта с всяка от цифрите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 той съставя едно едноцифрено и четири двуцифрени числа, които се отнасят както 1:2:3:4:5, но сестра му Надя ги разбърква. Въстановете числата.

Публикувана на: 08-4-2019
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2427

Намерете всички двуцифрени числа ab, за които ab към ba e равно на 5 към 7

Публикувана на: 08-4-2019
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2426

Намерете числата a,b,c и d, ако a и b са обратно пропорционални на 2 и 5, b и  c са прово пропорционални на 3 и 4, c и d са обратно пропорционални на 7 и 2, а сумата на четирите числа е 350

Публикувана на: 08-4-2019
6 клас
Категория: Пропорции
Задача 2425

Ако a/b=2 и b/c = 3/5 то а:b:c е равно на

Публикувана на: 08-4-2019
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2323

Сборът на 3 положителни числа е 359. Първото и второто са последователни цели числа. Третото се отнася към по-голямото от двете както 3:8. Намерете най-малкото число.

 

 

Публикувана на: 08-6-2018
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2321

В два чувала има брашно. След като от единия чувал пресипали 4 кг. брашно в другия, отношението на количествата в двата чувала се променило от 2:3 съответно на 8:7. Колко килограма брашно има общо в двата чувала?

Публикувана на: 21-5-2018
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2320

Теглото на злато в сплав от злато и сребро е 60% от теглото, а във втора сплав златото е 45% от теглото на сплавта. В какво отношение трябва да се смесят двете сплави, за да се получи сплав, съдържаща равни количества злато и сребро?

Публикувана на: 21-5-2018
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo