СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - Куб и пирамида
От вас задачите - от нас решенията


1
6 клас
Категория: Куб и пирамида
Задача 2153
Каква част от обема на куба ABCDA1B1C1D1 е обемът на пирамидата ABCM, където M е пресечна точка на А1C1 и B1D1?
Публикувана на: 13-8-2017
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo