СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - Задача за работа
От вас задачите - от нас решенията


1
6 клас
Задача 2119
Публикувана на: 24-5-2017
6 клас
Категория: Задача за работа
Задача 1951

В даден момент в една парна централа разполага ли с 25 тона въглища, а във втора централа - с 20 тона въглища. Първата централа изразходвала дневно със 75% повече въглища, отколкото втората. След 30 дни работа в първата централа останали 2 пъти по-малко въглища, отколкото във втората. По колко тона въглища е изразходвала дневно всяка от парните централи?

Публикувана на: 28-12-2015
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo