СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - Геометрични фигури
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 403

Точките M, N, P и Q са среди съответно на страните AB, BC, CD, DA на четириъгълника ABCD. Покажете, че лицата на четириъгълниците AMCP, MBPD, ANCQ и BNDQ са равни.

Публикувана на: 02-10-2011
6 клас
Задача 383

Цилиндрична чугунена тръба с дължина 3 m има външен диаметър 12 cm и вътрешен диаметър 10 cm. Колко тежи тръбата, ако плътността на чугуна е 7,3 g/cm3?

 

Публикувана на: 25-9-2011
6 клас
Задача 382

Два цилиндъра са получени, като правоъгълник с измерения 4см. и 3см. е завъртян последователно около страна с дължина 4см. и около страна с дължина 3см. Колко пъти обемът на първия цилиндър е по-голям от обема на втория цилиндър?

 

Публикувана на: 25-9-2011
6 клас
Задача 380

Многостен е получен, като от куб с ръст 3см. е изрязана пирамида с основа, която съвпада с една от стените на куба, и връх, лежащ на стената на куба, която е срещуположна на стената, основа на пирамидата. Пресметнете обема на получения многостен.

Публикувана на: 25-9-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo