СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - Геометрични фигури
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 722

Намерете лицето на повърхнината на конус, ако:
а) радиусът на основата му е 0,5 дм, а лицето на околната повърхнина е 3 пъти по-голямо от лицето на основата;
б) Лицето на околната повърхнина е 21 дм2, а лицето на пълната повърхнина е 3 пъти по-голямо от лицето на основата.

Публикувана на: 14-3-2012
6 клас
Задача 719

Даден е правоъгълен триъгълник с катети a = 3 cm,  = 4 cm и хипотенуза c = 5 cm.  Намерете l, r и h на конус, който се получава при завъртане на триъгълника около:
а) катета a;
б) катета b.

Публикувана на: 13-3-2012
6 клас
Задача 704

В цилиндричен съд  е налята вода, след което е потопен конус с радиус на основата 5 см.  Намерете височината на конуса , ако се знае, че нивото на водата се е покачило с 1,5 см и основата на цилиндричния съд е кръг с радиус 10 см.

Публикувана на: 07-3-2012
6 клас
Задача 696

Правоъгълник с какви размери, трябва да се завърти около едната му страна, за да се получи цилиндър с:
а) образувателна 60 см и лице на околната повърхнина 5652 см2;
б) радиус 30 дм и лице на околната повърхнина 188,4 м2.

Публикувана на: 28-2-2012
6 клас
Задача 694

Намерете лицето на повърхнината на правилна четириъгълна пирамида с:

а) дължина на основния ръб 35 мм. и апотема 6 см ;

б) дължина на основния ръб 4 см. и апотема 0,5 дм.

Публикувана на: 26-2-2012
6 клас
Задача 691

Лицето на околната повърхнина на цилиндър е равно на лицето на една от основите му.  Ако радиусът на цилиндъра е r см, на колко см е равна височината му?

Публикувана на: 26-2-2012
6 клас
Задача 690

Дадени са два цилиндъра. Първият е с радиус r1 = 3 см и образуваща l1 =  0,8 см, а вторият - с радиус r2 = 2 см и образуваща l2 =  3,7 см. Сравнете лицата на повърхнините им.

Публикувана на: 26-2-2012
6 клас
Задача 689

Как ще се измени лицето на околната повърхнина на цилиндър, ако:
а) радиусът се намали двапъти, а височината се запази;
б) височината се увеличи 5 пъти, а радиусът се запази;
в) височината се увеличи 7 пъти, а радиусът му се намали 7 пъти?

Публикувана на: 26-2-2012
6 клас
Задача 669

Лицето  на основата на права четириьгална призма  е 7,2 дм2, а височината и е 15 см. Намерете обема на призмата.

Публикувана на: 17-2-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo