СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - Геометрични фигури
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 965

Права призма има за основа правоъгълен трапец ( трапец, на който едното от бедрата е перпендикулярно на основите), бедра 8 см. и 10 см. и периметър на основата 43 см.

Намерете :

а) обема на призмата, ако тя има околен ръб с дължина 16 см.

б) височината на призмата, ако лицето на околната й повърхнина е 6, 536 кв.дм.

Публикувана на: 25-10-2012
6 клас
Задача 939

Даден е правоъгълник с периметър 16 см., дължината на който е 3 пъти по-голяма от широчината му. Намерете лицето на повърхнината на цилиндъра, получен при въртенето на този правоъгълник около по-късата му страна.

Публикувана на: 11-10-2012
6 клас
Задача 922

По дадени r = 2,1 cm и l = 3,5 cm намерете S, S1 и V за прав кръгов:

а) цилиндър

б) конус с височина h = 2.8 cm

Подточка а и б са към условието на задачата, а не отговори!

Публикувана на: 02-10-2012
6 клас
Задача 835

Дървено  кълбо  е  разрязяно  на  две  еднакви   части  (на   две  полукълба). Лицето  на  повърхнината   на  едното  от  получените   тела  е  75 см2. Намерете  лицето  на повърхнината  на  кълбото.

Публикувана на: 17-5-2012
6 клас
Задача 807

В куб с ръб 6 см е изрязан отвор с формата  на прав кръгов конус с диаметър на основата 4 см, като  върхът  на  конуса  е центърът   на   задната   стена   на  куба. Намерете  обема  на  полученото   тяло.

Публикувана на: 01-5-2012
6 клас
Задача 728

Куб има страна 3 см, а кълбо има радиус 1,5 см. Може ли кълбото да се помести в дадения куб? Сравнете лицето на повърхнината на сферата ограждаща кълбото с лицето на повърхнината на куба.

Публикувана на: 15-3-2012
6 клас
Задача 727

В цилиндрична чаша плава дървена топка. Половината от топката е потопена във водата, а другата не. Колко кубични сантиметра вода има в чашата, ако диаметъра на дъното на чашата е 3 см, на топката - 2 см, а нивото на водата е 4 см?

Публикувана на: 15-3-2012
6 клас
Задача 726

Метално кълбо е претопено и е отлят цилиндър с радиус на основата равен на радиуса на кълбото. Намерете частното на височината на цилиндъра и радиуса на кълбото.

Публикувана на: 15-3-2012
6 клас
Задача 725

Пред вас са една диня с диаметър 40 см и дебелина на кората 1 см и 8 еднакви малки  дини с диаметри по 20 см и дебелина на кората 0,5 см. Ако всички дини са еднакво вкусни и пренебрегнем наличието на семки, голямата или осемте малки дини ще ви напълнят повече стомаха?

Публикувана на: 15-3-2012
6 клас
Задача 724

За ушиване на фудболна топка са израсходвани 24 еднакви кожени парчета. Колко квадратни сантиметра е едно парче, ако диаметърът на топката е 34 см и при шевовете се израсходват още 10% от необходимата за топката кожа?

Публикувана на: 15-3-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo