СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - Геометрични фигури
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 1152

Имате правилна четириъгълна призма. Нейната основа е:
а) равнобедрен трапец;
б) ромб;
в) квадрат;
г) правоъгълник?
 

Публикувана на: 17-2-2013
6 клас
Задача 1148

Колко е сумата на всички ръбове на четириъгълна пирамида  ако основните  и околните  ръбове са равни на 2 см.

Публикувана на: 13-2-2013
6 клас
Задача 1140

Дъното на басейн представлява правилен шестоъгълник с дължина на страната 3 м и апотема 26 дм. Колко квадратни плочки с дължина  на страната  15 см са необходими за покриване на дъното на басейна , ако при това се губят 20 процента от общото количество плочки?

Публикувана на: 10-2-2013
6 клас
Задача 1139

Намерете лицето на околната повърхнина и височината на правилна шестоъгълна призма с основен ръб 4 дм, апотема 3,46 дм и лице на повърхнината 120 кв.дм.

Публикувана на: 10-2-2013
6 клас
Задача 1138

Околната повърхнина на правилна четириъгълна призма е 144 кв.см, а околният и ръб е 4 см. Намерете лицето на повърхнината на призмата .

Публикувана на: 10-2-2013
6 клас
Задача 1137

Основата на права призма е ромб с дължина на страната 0,25 м и дължина на височината на ромба 12,5 см, а дължината на околния ръб  е 10 дм. Намерете лицето на околната повърхнина и лицето на повърхнината на призмата.

Публикувана на: 10-2-2013
6 клас
Задача 1136

Дадена е правилна осмоъгълна призма с лице на основата 82,8 кв. дм, апотема 5 дм и лице  на повърхнината 496,8 кв. дм. Намерете дължината на основния ръб на призмата и дължината  на околния и ръб.

Публикувана на: 10-2-2013
6 клас
Задача 1105

Правилна четириъгълна пирамида има има апотема 5 см. и лице на околната повърхнина 60 кв. см. Намерете:

  а) лицето на повърхнината на пирамидата;

 б) обема на пирамидата, ако височината й има дължина, равна на 2/3 от дължината на основния й ръб.  

Публикувана на: 27-1-2013
6 клас
Задача 1104

Права призма има обем 0,32 куб. дм. и основа - ромб със страна 8 см. и височина 2 см.. Намерете околния ръб на призмата.

 

Публикувана на: 27-1-2013
6 клас
Задача 1103

Правилна четириъгълна пирамида има основен ръб 8 см., обем 64 куб.см. и лице на околната повърхнина 80 кв.см.

а) Намерете лицето на повърхнината на пирамидата

б) Намерете височината на пирамидата

 

Публикувана на: 27-1-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo