СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - Геометрични фигури и тела
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 2364

В съд с форма на права призма и дъно с лице 30 дм3 е налята вода. След като в съда потопили метален детайл с форма на правилна четириъгълна пирамида с височина 2 дм, нивото на водата се увеличило с 4,5 см. Намерете дължината на основния ръб на пирамидата.

Публикувана на: 13-11-2018
6 клас
Задача 2363

Ако намалим височината на пирамида с 6 см, обемът и се намалява с 30 см3. Лицето на основата на пирамидата е равно на:

а) 5 см2               б) 15 см2                 в) 60 см                   г) 180 см2

Публикувана на: 13-11-2018
6 клас
Задача 2002

Правоъгълен трапец с основи 10 см и 6 см и бедра 3 см и 5 см е завъртян около голямата си основа. Намерете повърхнината и обема на полученото тяло.

Публикувана на: 05-3-2016
6 клас
Задача 1921
Публикувана на: 04-10-2015
6 клас
Задача 1914
Публикувана на: 27-9-2015
6 клас
Задача 1770
Публикувана на: 15-8-2014
6 клас
Задача 1712

Даден е триъгълник със страна а и  b и височини към тях съответно ha и hb .

а/  докажете че а : b = hb : ha

b/ намерете лицето на триъгълника, ако ha : hb = 3 : 11 и а е с 3,2 см по-дълга от b.

Публикувана на: 12-5-2014
6 клас
Задача 1574

Съд с формата на правоъгълен паралелепипед с измерения 20/10/30 см е напълнен до горе с вода. Цялото количество вода е прелято в съд с формата на права триъгълна призма с лице на основата 150  см2. Намерете височината на триъгълната призма, ако водата е напълнила призмата до половина.

Публикувана на: 25-1-2014
6 клас
Задача 1402

Равнобедрен правоъгълен триъгълник с лице 4,5 кв.см. е завъртян около единия от катетите си.Колко куб.см. е обемът на полученото тяло?

Публикувана на: 25-7-2013
6 клас
Задача 1153

Правилна четириъгълна призма има обем 1660,5 куб. см и дължина на околния ръб 20,5 см. Намерете:  
а) лице на основата на призмата;
б) дължината на основния ръб и лицето на околната повърхнина на призмата.                                                                                                                                               

Публикувана на: 17-2-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo