СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - Бройни системи
От вас задачите - от нас решенията


1
6 клас
Категория: Бройни системи
Задача 1570

Дадено е числото 23.54(173+ 210+37) + 25.53(53+254-6.7.8) + 13(17+2.5 -3). Кое от следните твърдения е вярно?

A) Последните три цифри са 2,5,2
Б) Последните две цифри са 1, 4;
В) Числото се дели на три и на пет;
Г) последните три цифри са 3, 1, 2.

Публикувана на: 21-1-2014
6 клас
Категория: Бройни системи
Задача 1569
Публикувана на: 21-1-2014
6 клас
Категория: Бройни системи
Задача 1568
Публикувана на: 21-1-2014
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo