СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 1350

В колко л. вода трябва да се прибави 200гр.сол, за да се получи 5 %разтвор?

Публикувана на: 09-5-2013
6 клас
Задача 1349

Колко процентен разтвор ще се получи, ако към 1.5 л.вода се прибави 1 л. чист спирт?

Публикувана на: 09-5-2013
6 клас
Категория: многочлени
Задача 1343

Многочлен: ax2 +5x3  - 7ax +3x +2a+9x2 -4 x3 - x

Ако а е параметъра, х променлива да се намери стойността на параметъра а така, че:

1.коефициентът пред членаот първа степен да е - 12;

2.да няма свободен член.

Публикувана на: 08-5-2013
6 клас
Категория: многочлени
Задача 1340

Опростете:

3x2 - 5(x2 - 1) + x = (2 - x )

                                   2
2xx2- (3x2)x + 5x(- —— ) x2
                                   5

        1                   3                               1
-1 ——  xxy + —— x (x2y  -  y ) + —— y (x2y  -  x)
        2                    4                              4

Публикувана на: 07-5-2013
6 клас
Задача 1323

Правоъгълен триъгълник с катети 12 см и 5 см и хипотенуза 13 см се вътри около хипотенузата. Повърхнината на полученото тяло в квадратни сантиметра е:

Публикувана на: 03-5-2013
6 клас
Задача 1322

От метално кълбо с диаметър 16 см са излети метални топчета с радиус 2 см.  Броят на получените топчета е:

Публикувана на: 03-5-2013
6 клас
Задача 1321

Прав кръгов конус с радиус r и образуваща  l има периметър  на осното  сечение 60 см и r : l = 3 : 7. Повърхнината на конуса в квадратни сантиметри е:

Публикувана на: 03-5-2013
6 клас
Задача 1320

Правилна петоъгълна пирамида има основен ръб b, околен ръб b:l = 5:8. Сборът от всичките и ръбове е 130 см. Обиколката на основата на пирамидата в сантиметри е ?

Публикувана на: 03-5-2013
6 клас
Категория: скорост
Задача 1319

Лодка изминала разстоянието м/у 2 пристанища (по течението) за 4 1/2 ч., а с/у течението за 6 ч. За колко време ще измине това разстояние сал?

Публикувана на: 01-5-2013
6 клас
Категория: цели изрази,
Задача 1318

                         1                                       5
40a2b2c4  . (- —— b3c2)   за а = -7, b = —— и с = -2
                         4                                       7

Публикувана на: 28-4-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo