СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Категория: Състезания
Задача 1441

В Музея на модерното изкуство изложили куб с обем 27 куб. М., образуван от 8000 малки кубчета с ръб 15 см. Във всяка точка от околните стени на големия куб, в която се събират върховете на 4 малки кубчета, е залепен по един диамант. Броят на използуваните диаманти е :

А/ 360,     Б/ 400,     В/ 1444,   Г/ 1600,      Д/  2011

Публикувана на: 02-10-2013
6 клас
Категория: Състезание
Задача 1440

Колко естествени числа са равни на удвоения сбор на цифрите си?

А) 0     Б) 1      В) 2    Г) 3       Д) 4

Публикувана на: 01-10-2013
6 клас
Категория: Състезания
Задача 1438

Седемте джуджета всяка сутрин бягат за здраве, подредени едно след друго в колона в някакъв ред. За да има разнообразие, те искат всяко джудже да е най-много веднъж на първо място и най-много веднъж на последно място. Освен това, за всеки две джуджета Х и Y, се разрешава най-много веднъж джуджето Х да е непосредствено преди джуджето Y в колоната. В продължение на колко дни най-много могат да се удовлетворяват поставените условия?Да означим седемте джуджета с числата от 1 до 7. В таблицата всеки ред съответства на подредбата на джуджетата за един ден. Първият ред вече е попълнен. Попълнете колкото се може повече от останалите редове, така че:  Всеки ред съдържа числата от 1 до 7 в някаква последователност. Числата в първия стълб са различни. Числата в последния стълб са различни.  Всички двуцифрени числа, образувани от две съседни цифри, са различни.    1 2 3 4 5 6 7

Публикувана на: 01-10-2013
6 клас
Категория: Състезания
Задача 1437

Числата 20, 30, 40, 50, 22, 32, 43 и 65 са разпределени в две групи по четири, така че разликата на сбора от числата в едната група и сборът от числата в другата група да е най - малка. На колко е равна тази разлика.

Публикувана на: 01-10-2013
6 клас
Категория: Състезания
Задача 1436

Хитър Петър получил в наследство обработваема земя. Решил да оформи два квадратни блока с дължини цели числа.Сумата от лицата на блоковете е 16640. Намерете всички възможности за размерите на двата блока.

Публикувана на: 01-10-2013
6 клас
Категория: пропорции
Задача 1434

В една овощна градина засадили череши, круши и ябълки, като броят на дърветата се отнасял така, както 18:7:3. Колко черешови дървета са засадили, ако броят на ябълковите дървета е бил с 8 по-малък от броят на крушовите дървета.

Публикувана на: 01-10-2013
6 клас
Категория: пропорции
Задача 1432

Трима приятели взели заплати общо 3400лв. Заплатата на първия спрямо втория се отнася 3:4, а заплатата на втория е 40% от тази на третия. По колко лева е взел всеки поотдено?

Публикувана на: 25-9-2013
6 клас
Категория: цели изрази
Задача 1431

Извършете означените действия

7.(2y2+3y-2)-(3y2-y-4).3-3y(y-2)+5=

-2.(3z2+z-2)-(-2z2-z+1).5+2z(z-4)-6=

Публикувана на: 25-9-2013
6 клас
Категория: многочлени
Задача 1428

Даден е многочленът  :

A=ay5-2+ay4-2ay+3y-y5+a+y4

Намерете за коя стойност на параметъра а многочленът :

а )  е от четвърта степен

б )   не съдържа член от първа степен

в )   няма свободен член

г )   има коефициент пред члена от четвърта степен ,равен на -1

Публикувана на: 23-9-2013
6 клас
Задача 1427

4,5x1/7+3,2x0,5

5/2x18/5-4,5:0,5

2,7:0,09+13/4:15/2

4,09-5/3x0,9

2,7x1,5x1/9

25/7x11,2x0,04

51/4x0,05-3/4x0,05

(11/4+0,5)x4

(3,5-0,35):0,7

10/3:3-1/3:3

 

Публикувана на: 22-9-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo