СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 1489

  След откъсване на краставица съдържанието на вода в нея е 99% от теглото й, а след 1 месец съхранение се понижава на 98%. С колко % се е намалило теглото на краставицата?

Публикувана на: 04-11-2013
6 клас
Категория: олимпиади, трапец
Задача 1488

  Основите и височината на даден трапец се измерват с цяло число в сантиметри и  едната основа е равна на една трета от другата. Лицето на трапеца е 48 кв.см. На колко сантиметра е равна височината му, ако тя е по–голяма от малката и по–малка от голямата основа?

Публикувана на: 04-11-2013
6 клас
Задача 1486

В правоъгълника АВСD по-малката страна е ВС = а и ъгъл САВ = 30 гр.. Върху диагонала СА е нанесена отсечка СМ = а. Построен е перпендикулярът СЕ към BD и през точка Е е построена права, успоредна на АВ, която пресича АС в точка Q и AD - в точката P. Намерете отношението на лицата на триъгълниците AQP и Триъгълник PQD.

Публикувана на: 02-11-2013
6 клас
Задача 1484

8х-11+х=11(х+1)

Публикувана на: 30-10-2013
6 клас
Категория: Модул
Задача 1481

(20136666 +1010543)3102 . Да се намери остатъкът при деление на 7.

Публикувана на: 27-10-2013
6 клас
Категория: състезания
Задача 1466

Шест мишки за пет часа изяждат една бучка сирене. Три мишки за колко часа ще изядат същата бучка?

Публикувана на: 15-10-2013
6 клас
Категория: състезания
Задача 1463

В една кутия има 100 гр. бонбони,  дъвчащи и шоколадови, като дъвчащите били повече от шоколадовите. Всеки от дъвчащите бонбони тежи по 5 гр., а всеки шоколадов 7 гр. Колко общо са бонбоните в кутията?

Отг.   А-14,   Б -15,   В-16,   Г-17,   Д-18

Публикувана на: 12-10-2013
6 клас
Категория: степенуване
Задача 1453

( x-3 ) 5 = 32

Публикувана на: 08-10-2013
6 клас
Категория: степенуване
Задача 1449

 

x5 = 32

Публикувана на: 07-10-2013
6 клас
Категория: степенуване
Задача 1448

(2X) 3 = 8

Публикувана на: 06-10-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo