СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Категория: пропорции
Задача 2021

Намерете отношението a:b:c , ако a:b=7:2,5  u b:c=5:1,4

Публикувана на: 18-4-2016
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2020

   Четирима работници опаковат в станиол 24 шоколада за 18 минути. Колко работници са необходими за опаковане на 40 шоколада за 24 минути?

Публикувана на: 18-4-2016
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2019

   Том и Хък заедно боядисват една четвърт от оградата за 2 дни. Ако работят заедно с индианеца Джо, който боядисва два пъти по-бързо от всеки от тях, за колко време могат да боядисат оградата?

Публикувана на: 18-4-2016
6 клас
Категория:
Задача 2017

В един клас 40% от момичетата са толкова, колкото са 30% от момчетата. Намерете броя на учениците в този клас, като знаете, че те са повече от 15 и по-малко от 28.

Публикувана на: 14-4-2016
6 клас
Задача 2016

Колко процента от обема на куба ABCDA1B1C1D1 е обемът на пирамидата ABCDM, където М е пресечната точка на А1С1 и В1D1?    

                                                                                        

Публикувана на: 14-4-2016
6 клас
Категория: НОД
Задача 2014

Най-малкият брой еднакви кубчета, с които може да се запълни права призма с размери 1,2 дм, 18 см и 0,3 м, е:

Публикувана на: 11-4-2016
6 клас
Категория:
Задача 2012

Средноаритметичното на четири числа е 72.Ако от две от числата извадим по 8, а от другите две-по 6, колко ще бъде средноаритметичното на новополучените числа?

Публикувана на: 11-4-2016
6 клас
Категория:
Задача 2010

(9,2+х):(-2,1)=-1,28:0,4+0,81

Публикувана на: 10-4-2016
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2005

Трима съдружници трябвало да си разпределят сума пари в отношение 8:7:6, но допуснали грешка и парите били разпределени 7:6:5.Така единият получил 500лв. по-малко.Каква е била сумата?

Публикувана на: 23-3-2016
6 клас
Задача 2002

Правоъгълен трапец с основи 10 см и 6 см и бедра 3 см и 5 см е завъртян около голямата си основа. Намерете повърхнината и обема на полученото тяло.

Публикувана на: 05-3-2016
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo