СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Категория: мащаб, пропорции
Задача 2120
Публикувана на: 24-5-2017
6 клас
Категория: Процент!
Задача 2119
Публикувана на: 24-5-2017
6 клас
Задача 2118
Публикувана на: 24-5-2017
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2113

Колежките Ана и Мая купили общо кафе за офиса, като си разделили разходите в отношение 3:5 и Мая дала 5.50 лв повече. Колко лева е струвала цялата покупка?

Публикувана на: 20-5-2017
6 клас
Задача 2101

Лицето на триъгълник АBC e равно на 90 кв. см. Ако АМ : MB = 1 : 3 и BN : BC = 2 : 5, намерете лицето на триъгълника MNB.

Публикувана на: 29-4-2017
6 клас
Задача 2098
Лицето на триъгълник ABC e равно на Sкв.см. Ако точка М лежи върху страната AB, точка N лежи върху страната BC, AM е и две пети от АB и BN е 30% от BC, намерете лицето на четириъгърлника AMNC.
Публикувана на: 22-4-2017
6 клас
Категория:
Задача 2090

Правилна четириъгълна призма има периметър на една околна стена 44 см. Намерете сбора от всички ръбове на призмата, ако за основния ръб b и височината h е изпълнено b : h = 5 : 6

Публикувана на: 13-4-2017
6 клас
Категория: отношение
Задача 2089

Периметърът на триъгълник е 42 см, а дължините на две от страните му са 3/7  ( три върху седем) и 5/14 ( пет върху четиринадесет) от периметъра. Намерете отношението на страните на триъгълника.

Публикувана на: 13-4-2017
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2088

За пълното осветление на една стая е необходимо отношението между площа на прозорците и тази на пода да бъде 1:5. Намерете дължината на правоъгален прозорец с височина 1,40m, необходима за осветяването на правоъгълна стая при спазване на тези изисквания, ако стаята е с измерения 4m и 3,5m.

Публикувана на: 13-4-2017
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2087

Подправка за салата се състои от 2 обемни части оцет, 1 обемни част соев сос и 5 обемни части зехтин. Колко е зехтинът в 560 мл от подправката?

Публикувана на: 12-4-2017
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo