СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Категория: алгебра, олимпиади
Задача 2449

Пресметнете сумата:

(1/2+1/3+....+1/2017)+(2/3+2/4+....+2/2017)+(3/4+3/5+....+3/2017)+....+(2015/2016+2015/2017)+2016/2017

А) 1 016 568   Б)2017.1/2017   В) 2016.1/2017    Г)108 918    Д)1 016 064

Публикувана на: 16-5-2019
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2434

В зоопарк живеят 253 хищници, тревопасни и примати. Броят на хищниците към броя на тревопасните е 5:4, а броят на тревопасните към броят на приматите е 2:1. Намерете броя на хищниците, тревопасните и приматите

Публикувана на: 29-4-2019
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2433

Автомобил изминал 273 км. за 2 часа. За какво време автомобилът ще измине 3 пъти по-малко разстояние, ако се движи със същата скорост?

Публикувана на: 25-4-2019
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2432

За построяване на търговски център 8 булдозера разчистват строителна площадка за 2 часа. За какво време 3 такива булдозера ще разчистят строителната площадка?

Публикувана на: 25-4-2019
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2428

Антон прави фокус с карти. Взимайки по една карта с всяка от цифрите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 той съставя едно едноцифрено и четири двуцифрени числа, които се отнасят както 1:2:3:4:5, но сестра му Надя ги разбърква. Въстановете числата.

Публикувана на: 08-4-2019
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2427

Намерете всички двуцифрени числа ab, за които ab към ba e равно на 5 към 7

Публикувана на: 08-4-2019
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2426

Намерете числата a,b,c и d, ако a и b са обратно пропорционални на 2 и 5, b и  c са прово пропорционални на 3 и 4, c и d са обратно пропорционални на 7 и 2, а сумата на четирите числа е 350

Публикувана на: 08-4-2019
6 клас
Категория: Пропорции
Задача 2425

Ако a/b=2 и b/c = 3/5 то а:b:c е равно на

Публикувана на: 08-4-2019
6 клас
Категория: Матетика
Задача 2415
Публикувана на: 20-3-2019
6 клас
Категория: кълбо, цилиндър, обем
Задача 2399

В цилиндрична мензура с радиус на основата 5 см. Има извесно количество течност. Вмензурата се изсипват 1000 съчми с диаметър 6 мм. С колко милиметра ще се покачи нивото на течността в мензурата.

Публикувана на: 04-1-2019
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo