СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - ��������
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 126

Лицето на триъгълник е 60 кв. см. Две от средите на страните му са съединени със срещуположните им върхове. Намерете лицата на получените четири части на триъгълника.

Публикувана на: 13-4-2011
5 клас
Задача 125

Бедрото на равнобедрен триъгълник е 8 см, а височината, прекарана към него е 5 см. Проверете вярно ли е, че височината към другото бедро е също  5 см.

Публикувана на: 13-4-2011
5 клас
Задача 124

Единия катет на правоъгълен триъгълник е 6 см, а лицето му е 18 кв. см. Проверете равнобедрен ли е този триъгълник?

Публикувана на: 13-4-2011
5 клас
Задача 121
                                           1
Представете числото   1 —    
                                          12

като сбор на 3 дроби, числителите на които са равни на 1.

Публикувана на: 12-4-2011
5 клас
Задача 120

В три поредни срещи футболният отбор "Барселона" отбелязъл три гола и получил един гол. Една от срещите била спечелена, другата загубена, а третата завършила наравно. Какъв е резултатът в спечелената от отбора на  "Барселона" среща?

A) 2 : 0     B) 3: 0     C) 1: 0      D) 2 :1     E) 0 :1

Публикувана на: 11-4-2011
4 клас
Задача 119

По време на едно тържество всяка от  две еднакви торти е разрязана на  четири еднакви части. После всяка от тези части е разрязана на три   равни парчета.  След като всеки гост на тържеството си взел по едно парче, останали три парчета. Колко са били гостите на това тържество?

Публикувана на: 11-4-2011
4 клас
Задача 118

При една игра на думи са в сила следните правила: в началото всеки участник започва с 10 точки и трябва да отговори на 10 въпроса; за правилен отговор той получава 1 точка, а за грешен отговор му се отнема 1 точка. В края на играта Ралица събрала 14 точки. Колко правилни отговора е дала тя?

A) 3        B) 4        C) 5        D) 6       E) 7

 

Публикувана на: 11-4-2011
5 клас
Задача 117

Един работник може сам да свърши една работа за 12 часа, а друг може да я свърши сам  за 15 часа. Каква част от работата ще свършат двамата за: 

а) 1 час;

б) 3 часа.

Публикувана на: 10-4-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo