СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - четириъгълник
От вас задачите - от нас решенията


1
5 клас
Категория: Четириъгълник
Задача 2129
Нека ABCD е четириъгълник и нека т.О е пресечна точка на диагоналите AC и BD, като ги разполовява. Ако S ABO = 5кв.см, то S ABCD е:
Публикувана на: 11-6-2017
5 клас
Задача 1775
Публикувана на: 23-8-2014
5 клас
Задача 1083

 Диагоналите АС и ВD на четириъгълника АВСD са взаимно перпендикулярни и имат дължина 6 см и 10 см. Колко е лицето на АВСD?

Публикувана на: 19-1-2013
5 клас
Задача 776

ABCD е четириъгълник с лице 58 кв. см. и диагонал AC = 14,5 см. Ако ACBD, намерете дължината на диагонала BD.

Публикувана на: 01-4-2012
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo