СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - успоредник
От вас задачите - от нас решенията


12
5 клас
Задача 1994

Едната страна на успоредник е 2 см по-дълга от другата. Намерете височините на успоредника, ако обиколката

му е 32 см, а лицето му е 50,4 кв.см.

Публикувана на: 20-2-2016
5 клас
Задача 1867

Периметъра на успоредник АВСD е 1,6 дециметра. Дължините на страните му в сантиметри са различни четни числа и едната му височина е 45 милиметра. Върху страната ВС е взета точка Р, а К е точка от отсечката АР, такава че АК = 3КР.  Да се намерят в кв. см. лицата на триъгълниците АDК и ВСК.

Публикувана на: 29-3-2015
5 клас
Задача 1743

Едната страна на успоредник е 10 см, а обиколката му  3 пъти по-голяма от нея. Височината към другата страна е 0,8 дм. Намерете лицето на успордника.

Публикувана на: 05-6-2014
5 клас
Задача 1698

Върху страната CD на успоредника ABCD е взета произволна точка Р, а Е е точка от отсечката ВР, за която ВЕ = 3/4 ВР. Колко процента от лицето на ABCD е лицето на триъгълника AEP?

Публикувана на: 01-5-2014
5 клас
Задача 1668

В равнобедрен триъгълник са отбелязани средите M и N на бедрата  и точките M1 и N1 такива, че MM1 и NN1 са перпендикулярни на основата. Получените четири точки са съединени, както е показано на чертежа. Покажете, че от получените части може да се сглоби ромб.

Публикувана на: 01-1-1970
5 клас
Задача 1667

Два еднакви картонени четириъгълника са разрязани - първият по единия диагонал, а вторият - по другия диагонал. Покажете, че от получените части може да се сглоби успоредник.

Публикувана на: 01-1-1970
5 клас
Задача 1084

 Точките P, Q, R и S са съответно от страните АВ, ВС, СD и на успоредника АВСD, като АР = DR. Ако SABCD = 16 кв.см. Колко е лицето на PQRS?

Публикувана на: 20-1-2013
5 клас
Задача 1067

Ако лицето на успоредник е  S = 122,4 кв.см, hb = 15,3 см, a = 3b, намерете b, ha.

Публикувана на: 13-1-2013
5 клас
Задача 1063

Успоредник има обиколка P = 40 см, лице S = 48 кв.см и височина ha = 4 см. Намерете страните а и b на успоредника и височината hb.

Публикувана на: 12-1-2013
5 клас
Задача 794

Успоредник  ABCD е с обиколка 20 см и лице  20 кв.см.  Ако отсечката  AB  е с 1.5 пъти по-дълга от отсечката  BC, то колко сантиметра е височината DP?

Публикувана на: 21-4-2012
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo