СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - умножение
От вас задачите - от нас решенията


1
5 клас
Задача 1801

Асен е с 2 години по - малък от Петър и с 2 години по- голям от Калоян. Произведението от годините на тримата е 960. Какъв ще бъде сборът на годините им след 2 години?

Публикувана на: 17-10-2014
5 клас
Задача 479

0,8.0,0025=

Публикувана на: 24-11-2011
5 клас
Задача 112

Като умножавал едно число с 301, Павел забравил нулата и умножил с 31. Той получил резултат 372. Какъв резултат трябвало да получи Павел?

A) 3010      B) 3612       C) 3702        D) 3720        E) 30 720

Публикувана на: 07-4-2011
5 клас
Задача 38

Кристофър Робин и Мечо Пух карали велосипеди. Мечо Пух попитал Кристофър Робин с каква скорост се движат и той му казал скоростта, измерена в метри за минута. Мечо Пух  помислил малко и казал, че се движат с 50 км/ч. Намерете истинската скорост, ако знаете, че Пух си е мислил, че 1 км  има 600 м, 1 час е равен на 100 минути.

Публикувана на: 15-2-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo