СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - трапец
От вас задачите - от нас решенията


12
5 клас
Задача 2438

Имаме равнобедрен трапец ABCD с височина CH. Ако  лицето на триъгълника DHC е 21 кв.м, лицето на трапеца е 90 кв.м. и CH = 6 м, намерете: 
  а) дължините на основите CD и AB на трапеца;   
  б) лицето на триъгълника HBC; 
  в) разстоянието от A до бедрото BC , ako периметърът на трапеца е 50 м.                 

Публикувана на: 01-5-2019
5 клас
Задача 2310

Диагоналите АС и ВС на правоъгълен трапец се пресичат в т. О и AD е перпендикулярна на AB разстоянието от точка O до AD е 3 см и AD е 6 см.:
а) Намерете лицето на триъгълника BOC;
б) Ако DC = 4см, намерете лицата на триъгълниците ADC и DOC.

Публикувана на: 25-4-2018
5 клас
Задача 1839

Даден е правоъгален трапец с бедра 6 м и 8,3 м. Намерете периметъра, ако лицето му е 30 кв м.

Публикувана на: 25-1-2015
5 клас
Задача 1062

Лицето на трапец е 80 кв.см. Голямата му основа е 12,8 см., а малката е 4 пъти по-къса от голямата. Намерете височината на трапеца.

Публикувана на: 12-1-2013
5 клас
Категория: трапец, геометрия
Задача 775

ABCD е трапец (AB II CD). Точка M е средата на отсечката BC. Докажете, че:

а)  SABC = 2 . SABМ;
б) SABC = SABD;
в)  SDBC = 2 . SDМC;
г)  SABCD = 2 . SADМ.

Публикувана на: 01-4-2012
5 клас
Категория: трапец, геометрия
Задача 767

ABCD е трапец (AB II CD). Диагоналите AC и BC се пресичат в точка O. Покажете, че:

а) SABC = SABD;
б) SACD = SBCD;
в) SAOD = SBOC

Публикувана на: 28-3-2012
5 клас
Категория: геометрия, трапец
Задача 735

Лицето на равнобедрен трапец е 44 кв. дм., височината му е 4 дм., а бедррото е 5 дм. Намерете обиколката на трапеца.

Публикувана на: 18-3-2012
5 клас
Задача 620

За равнобедрен трапец ABCD S=3 кв.м., b = 1,2 м. и h = 1,5 м. Намерете лицата на триъгълник ADD1 и триъгълник BCC1, където DD1  и CC1 са височини на трапеца.

Публикувана на: 26-1-2012
5 клас
Задача 584

Лицето на трапец е 96 кв.см. Голямата му основа е 25 см, а височината му е 4,8 см. Намерете малката основа на трапеца.

Публикувана на: 10-1-2012
5 клас
Задача 558

Даден е трапец ABCD, за който ъгъл ADB=90 градуса. Ако S на ADB = 10 кв.дм., AD = 4дм и разстоянието от точка C до правата BD е 2дм, то намерете лицето на трапеца ABCD.

Публикувана на: 04-1-2012
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo