СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - тела
От вас задачите - от нас решенията


12
5 клас
Задача 1979

Основата на правоъгълен паралелепипед е квадрат с периметър 36 см, а периметарът на околната стена е 40 см. намерете

а/ дължина на основния ръб

б/дължина на околния ръб

в/сбора на всички ръбове

г/лицето на една околна стена на паралелепипеда 

Публикувана на: 06-2-2016
5 клас
Задача 1970

Правоъгълен паралелепипед има околна повърхнина  S= 240 кв.см повърхнина S1=304 кв.см и дължина а=8. Намерете обема V на паралелепипеда.

Публикувана на: 25-1-2016
5 клас
Задача 1779

ABCD е правоъгълник със страни АВ=12 см, ВС=9 см и диагонал АС. Точка М е средата на АВ, а точка N е от АС и АN=1/3 от AC. Намерете лицето на триъгълник АМN.

Публикувана на: 29-8-2014
5 клас
Задача 1589

Баня с дължина 2 м. и шир ирина  1,8 м трябва да се облицова с плочки на височина 2 м. от пода. Вратата на банята е с размери 80/200 см. Колко броя правоъгълни плочки с размери 20/15 см. са необходими, като предвидите и 26 плочки резерва?

Публикувана на: 12-2-2014
5 клас
Задача 1564

Даден е правоъгълен паралелепипед с обем V = 2520 куб. см и височина h. Намерете лицето на основата B, ако: 
а)  h = 1,8 дм       b)  h = 0,28 m     в) h = 12,6 см      г) h = 70 мм.

 

Публикувана на: 16-1-2014
5 клас
Задача 1390

В квадрата ABCD е вписан равностранен триъгълник EFG така, че върхът му G е средата на BC. Намерете отношението на лицата на тези фигури.

Публикувана на: 05-6-2013
5 клас
Задача 1125

Намерете обиколката на фигура с 10см-8см-5см-3см

 

Публикувана на: 06-2-2013
5 клас
Задача 1119

Правоъгълен паралелепипед има дължина 8cm, Височина 5 см и околна повърхнина 140 кв.см

Намерете:

а) Ширината му
б) Пълната му повърхина.

 

Публикувана на: 03-2-2013
5 клас
Задача 1097

Тялото на чертежа е съставено от 5 еднаква кубчета. S на повърхнината му е 198 кв.см. Колко куб.см е V на тялото?

Публикувана на: 25-1-2013
5 клас
Задача 766

За измеренията a, b  и c на правоъгълен  паралелепипед знаем, че a = 15 см, b = 1 дм, c = 1,6.b. Намерете:
а) периметъра на основата;
б) лицето на основата;
в) околния ръб c;
г) сбора от всички ръбове на паралелепипеда.

Публикувана на: 28-3-2012
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo