СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - скорост
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Категория: скорост, движение
Задача 646

Два космически кораба се сближават за скачване, като се движат един към друг по права линия със скорост 480 км/ч и 720 км/ч. На какво разстояние един от друг се намират корабите 2 минути преди скачването?

Публикувана на: 07-2-2012
5 клас
Категория: движение, скорост
Задача 645

Товарен влак се движи със скорост 48 км/ч, а бърз влак със скорост 72 км/ч. Товарният влак потеглил от гара А за гара B 2 часа по-рано от бързият, но бързият го настигнал и пристигнал в B 1 час по-рано. Намерете растоянието AB.

Публикувана на: 07-2-2012
5 клас
Категория: движение, скорост
Задача 644

Автобус се движи с постоянна скорост. Лека кола задминава автобуса, като се движи със скорост 80 км.ч и след 15 мин спира. Намерете скоростта на автобуса, ако след 5 мин. автобусът настига спрялата кола.

Публикувана на: 07-2-2012
5 клас
Задача 641

Два самолета излетели едновременно от едно летище в една и съща посока. Скоростта на първия била  350 км/ч, а на другия - 280 км/ч. След 2 ч първият самолет  намалил скоростта си  на 230 км/ч. На какво разстояние от летището вторият самолет ще настигне първия?

Публикувана на: 06-2-2012
5 клас
Задача 491

Влак се движи със скорост 60 км в час и се разминава с друг влак който има дължина 100 метра.Пътниците от първия влак преминават покрай втория влак за 5 секунди.Каква е скоростта на втория влак?

 

Публикувана на: 29-11-2011
5 клас
Задача 465

Катер със собствена скорост 15,8 км/ч се движил  2,5 часа по течението на река и 3 часа  срещу течението. Какво разтояние е изминал за цялото време ако скороста на течението е 2 км/ч. ?

Публикувана на: 09-11-2011
5 клас
Задача 396

Турист се движи от хижа А към хижа Б със скорост 5 км. в час. След 2 часа му остават да измине още 3 км. до средата на пътя. Колко километра е разстоянието между тези хижи.

Публикувана на: 29-9-2011
5 клас
Задача 307

Влак минава покрай светофар за 5 s, а покрай платформа с дължина 150м. за 15s. Да се намери дължината на влака.

а)150 m;             б)100 m ;            в) 75m;    г) 50 m.

Публикувана на: 23-6-2011
5 клас
Задача 301

Шофьор, пътувайки с автомобила си, забелязал, че километражът му показва числото 15 951. Направило му впечатление, че това число се чете еднакво както от ляво на дясно, така и от дясно на ляво. Помислил си, че такова число  скоро няма да се появи, но останал доста изненадан, когато точно след 2 часа километражът показал ново число, което се четяло еднакво и от двете страни. Кое е това число и каква е била  средната скорост на движение на автомобила?

Публикувана на: 22-6-2011
5 клас
Категория: скорост
Задача 226

Кола се движи с  65 км/ч. Друга кола с 12 км/ч повече. След 5 часа те се срещат. Колко километра е пътя пропътуван от тях?

Публикувана на: 21-5-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo