СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - ромб
От вас задачите - от нас решенията


1
5 клас
Задача 1764

Ромб има обиколка 12,4 см. Лицето му е 6,2 см². Намерете разстоянието между две срещуположни страни на ромба в милиметри. 

Публикувана на: 31-7-2014
5 клас
Задача 581

Ромб има обиколка 12,4 см. Лицето му е 6,2 кв.см. Намерете височината на ромба.

Публикувана на: 10-1-2012
5 клас
Задача 162

Квадрат и ромб имат равни обиколки. Височината на ромба е три пъти по-малка от страната му.  Колко пъти  лицето на квадрата е по-голямо от лицето на ромба?

Публикувана на: 01-5-2011
5 клас
Категория: геометрия, ромб
Задача 132

Страната на ромб е 14 см, а височината към нея е 10 см. Намерете височината към съседната на дадената страна. Вярно ли е, че тя е равна на дадената височина?

Публикувана на: 16-4-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo