СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - разстояние
От вас задачите - от нас решенията


12
5 клас
Задача 1764

Ромб има обиколка 12,4 см. Лицето му е 6,2 см². Намерете разстоянието между две срещуположни страни на ромба в милиметри. 

Публикувана на: 31-7-2014
5 клас
Категория: път, разстояние
Задача 1399

Турист изминал определен маршрут за три дни. Първият ден изминал 1/4 от разстоянието и още 2 км. Вторият ден изминал 1/2 км от останалата част без 1 км, а третият ден 2/3 от останалата част и последните 3 км. Намерете дължината на туристическия маршрут и по колко километра е изминал туристът през всеки от трите дни.

Публикувана на: 16-7-2013
5 клас
Задача 1393

Две окръжности с равни радиуси се пресичат. В общата част на двата кръга е вписан квадрат. Ако окръжностите са с радиус R и разстоянието между центровете им е R, то намерете страната на квадрата.

Публикувана на: 10-6-2013
5 клас
Задача 986

Град B е между градовете А и С. В едно и също време тръгнали за С лека кола от А и камион от В. Ако средната скорост на колата е била 80,5 км/ч, а на камиона 60,5 км/ч и леката кола е настигнала камиона 3 часа след тръгването им. Намерете разстоянието между градовете А и В.

Публикувана на: 14-11-2012
5 клас
Задача 985

Разстоянието между градовете А и B е 270 км. От град А за град B тръгнал автобус, който  се движил със средна скорост 82,5 км/ч. На какво разстояние от град B ще се  намира  автобусът след 3 часа от тръгването му.

Публикувана на: 14-11-2012
5 клас
Категория: разстояние
Задача 876

Една сутрин Робинзон и Петкан се разделили до счупената лодка и всеки тръгнал да изледва брега на острова . Всеки ден Робинзон изминавал 25 км , а Петкан - по 35 км . Ако обиколката на острова е 120 км , на колко километра от счупената лодка Робинзон и Петкан ще бъдат отново заедно , ако :

а) тръгнат в различни посоки ?                  б) тръгнат в една посока
 

Публикувана на: 08-8-2012
5 клас
Задача 867


Група ученици били на 3-дневен поход.През 1-вия ден изминали   2/7 от целия маршрут,през втория 3/5 от останалото разстояние,а през третия 20км.Колко км е целия маршрут?

Числата 2/7 и 3/5 са дроби.

                                                                                                        

Публикувана на: 03-8-2012
5 клас
Задача 307

Влак минава покрай светофар за 5 s, а покрай платформа с дължина 150м. за 15s. Да се намери дължината на влака.

а)150 m;             б)100 m ;            в) 75m;    г) 50 m.

Публикувана на: 23-6-2011
5 клас
Задача 301

Шофьор, пътувайки с автомобила си, забелязал, че километражът му показва числото 15 951. Направило му впечатление, че това число се чете еднакво както от ляво на дясно, така и от дясно на ляво. Помислил си, че такова число  скоро няма да се появи, но останал доста изненадан, когато точно след 2 часа километражът показал ново число, което се четяло еднакво и от двете страни. Кое е това число и каква е била  средната скорост на движение на автомобила?

Публикувана на: 22-6-2011
5 клас
Задача 200

Влак с дължина  120 м се движи по мост със скорост 5 м/сек. За колко време влакът ще напусне моста, ако моста е дълъг 480 м?

Публикувана на: 15-5-2011
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo