СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - правоъгълник
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 154

Ширината на правоъгълник е 126,8 м, а дължината му е с 487 дм повече от ширината. Пресметнете в метри обиколката на правоъгълника.

Публикувана на: 29-4-2011
5 клас
Задача 145

Едната страна на правоъгълник е 10 см, а другата е 4/10 от нея. Намерете лицето и обиколката на правоъгълника.

Публикувана на: 27-4-2011
5 клас
Задача 35

Даден е правоъгълник ABCD със страни AB=24 м и  BC = 14 м. Точка  M е среда на  AB, а точка N - среда на BC.

а) Намерете лицето на триъгълника DMN.

б) Ако разстоянието от средата Р на страната CD до правата DN е равно на 3,36 м,  намерете разстоянието от точка М до правата DN.

Публикувана на: 14-2-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo