СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - правоъгълник
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 1044

За правоъгълника ABCD точките X и Y са произволни точки от страните CD и AD. Нека отсечките BY и AX се пресичат в точка P, BX и CY се пресичат в точка М и AX и CY - се пресичат в точка N. Да се докаже че:    Sabx = Sbcy  и  Sapb + Snmx = Sbcm + Spny.

Публикувана на: 28-12-2012
5 клас
Задача 884

Върху страните на правоъгълен триъгълник външно са построени квадрати. Да се намерят обиколката и лицето на получената фигура, ако катетите  са 3 см и 4 см, а хипотенузата е 5 см.

 

Публикувана на: 15-8-2012
5 клас
Задача 881

Правоъгълникът има лице 600 см и дължините на страните му са кратни на 5. Намерете броя на различните правоъгълници, удовлетворяващи това условие. Посочете дължините на страните на правоъгълника с най-малка обиколка.

Публикувана на: 14-8-2012
5 клас
Задача 871

Даден е правоъгълникът ABCD с страни  AB= 16 см и BC = 7 см . Точката М е от страната BC и BM = 3/7 BC, точката P е от страната CD и DP = 0,25 . DC , а точката N е от отсечката PC и PN = 0,5 . PC
Каква част от лицето на дадения правоъгълник е лицето на четириъгълника АМNP ?

Публикувана на: 04-8-2012
5 клас
Категория: Правоъгълник, лице
Задача 870

Даден е правоъгълникът ABCD с дължина на страните AB=24 см. BC=20 см . Точките M,P и N лежат съответно на страните  AB,BC и CD и  AM = 1/3 . AB, BP е с 20% по-къса от BC и CN = ND.Намерете лицето на четириъгълника AMPN.

Числото 1/3 е дроб.

 

Публикувана на: 04-8-2012
5 клас
Задача 320

Правоъгълник и квадрат имат равни обиколки - по 64 см. Намерете лицата им, ако едната страна на правоъгълника е с 4 см по-голяма от страната на квадрата.

Публикувана на: 02-7-2011
5 клас
Задача 319

Правоъгълник АВСD има страна AB = 20 см, диагонал AC = 25 см и обиколка 70 см. Намерете:

а) разтоянието от точка до AC
б) разтоянието от точка до BD.

Публикувана на: 02-7-2011
5 клас
Задача 313

Квадрат със страна 3,6 м  има лице, равно на лицето на правоъгълник с дължина 5,4 м. Коя от двете фигури има по-голяма обиколка и с колко метра?

Публикувана на: 25-6-2011
5 клас
Задача 312

Квадрат и правоъгълник имат обиколка 30,4 м. Широчината на правоъгълника е два пъти по-малка от страната на квадрата. Коя от двете фигури има по-голямо лице и с колко квадратни метра е по-голямо?

Публикувана на: 25-6-2011
5 клас
Задача 311

Дворът на едно училище има правоъгълна форма. Едната страна на този правоъгълник е по дължината на училищната сграда и е дълга 58 м. Другите три страни са ограда, дълга общо 200 м. Намерете площа на училищния двор.

Публикувана на: 24-6-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo