СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - повърхнина
От вас задачите - от нас решенията


1
5 клас
Задача 1837

Плувен басейн има дължина 12,5 м, широчина 5 м и дълбочина 1,5 м. Колко литра боя са необходими за боядисването му, ако за 1 кв.м се изразходват 0,2 л?

Публикувана на: 20-1-2015
5 клас
Задача 1762

Повърхнината на куб е 216 см² ръбът на куба е?

Публикувана на: 27-7-2014
5 клас
Задача 1581

Аквариум има формата на правоъгълен паралелепипед с дължина 6 дм, широчина 3 дм и лице на повърхнината /основа и околни стени/ 111,6 кв.дм. Намерете височината му.

Публикувана на: 02-2-2014
5 клас
Задача 656

Даден е правоъгълен паралелепипед с измерения a = 50 см. b = 3 дм. c = 0,7 м.
Намерете  :

a) повърхнината му в квадратни сантиметри;
b) обема му в литри.

Публикувана на: 12-2-2012
5 клас
Задача 608

Стените на коридор с форма на правоъгълен паралепипед трябва да се облицоват с гипсов фазер. Коридорът е дълъг 13м. широк 2 м,. а височината му е 2,8 м. площа на прозорците и вратата е 14 кв.м. Намерете колко кв.м. гипсов фазер са необходими за облицовката на коридора?

Публикувана на: 21-1-2012
5 клас
Задача 607

Изграден е малък басейн с форма на правоъгълен паралепипед. Размерите на вътрешната част на басейна са дължина 6м. ширина 4 м. и дълбочина 150 см. Колко кв.м. плочки са необходими за вътрешната облицовка ? Колко лв. струва тази облицовка ако цената на 1 кв. м. е 13 лв. а за работата се взема по 10 лв. на кв.м?

Публикувана на: 21-1-2012
5 клас
Задача 274

Лицето на повърхнината на паралелепипед с размери a, b  и c e S. Намерете:

a) a,  ако b = 4 см, c = 4 см, S = 120 кв. см;

б) b,  ако a = 1 дм, c = 10 см, S = 400 кв. см;

Публикувана на: 13-6-2011
5 клас
Задача 273

Стая с форма на правоъгълен паралелепипед има дължина 4 м и 20 см, ширина 3 м и 10 см и височина 2 м и 75 см. Вратата и прозорецът на стаята заемат 4,5 кв. м. Стените на стаята трябва да се облепят с тапети. Една ролка с тапети е 4 кв. м и струва 8 лв.

а) Колко ролки тапети трябва да се закупят?

б) Колко ще струват тапетите за цялата стая?

Публикувана на: 13-6-2011
5 клас
Задача 272

Стъклен аквариум има формата на правоъгълен паралелепипед. Дължината му е 50 см, ширината 35 см, а височината 40 см. Колко квадратни дециметра стъкло са  употребени за направата на стените и дъното на аквариума?

Публикувана на: 12-6-2011
5 клас
Задача 8

Стая с форма на правоъгълен паралелепипед има дължина 4 м, ширина 3 м 20 см и височина 2 м 60 см. Вратата и прозорецът заемат 4 кв. м. Колко трилитрови кутии боя трябва да се купят за боядисването на стените и тавана на стаята, ако за боядисването на 1 кв. м. се изразходва 0,25 л боя?

Публикувана на: 02-2-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo