СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - паралелепипед
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 1119

Правоъгълен паралелепипед има дължина 8cm, Височина 5 см и околна повърхнина 140 кв.см

Намерете:

а) Ширината му
б) Пълната му повърхина.

 

Публикувана на: 03-2-2013
5 клас
Задача 1082

Даден е правоъгълен паралелепипед с размери

а = 12 см

в = 0,3 . а

с = 2 . в

S = ?     S1 = ?

Публикувана на: 19-1-2013
5 клас
Категория: паралелепипед
Задача 880

Да се изчисли пълната повърхнина на вскички паралелепипеди, които могат да се построят от 2007 еднакви единички кубчета ( всички кубчета трябва да се използват )

Публикувана на: 14-8-2012
5 клас
Задача 875

Обемът на правоъгълен паралелепипед е 30 куб.см , а измеренията му в сантиметри са естествени числа. Сборът на дължините на всичките ръбове на паралелепипеда се дели на 36 . Намерете повърхнината му

Публикувана на: 08-8-2012
5 клас
Задача 872

Ръбовете на аквариум с форма на  правоъгълен паралелепипед се измерват с цяло число дециметри и сборът от дължините на всичките му ръбове е 28 дм .
Колко квадратни метра стъкло са необходими за изработването на аквариум с най-голяма вместимост ?

Публикувана на: 04-8-2012
5 клас
Задача 766

За измеренията a, b  и c на правоъгълен  паралелепипед знаем, че a = 15 см, b = 1 дм, c = 1,6.b. Намерете:
а) периметъра на основата;
б) лицето на основата;
в) околния ръб c;
г) сбора от всички ръбове на паралелепипеда.

Публикувана на: 28-3-2012
5 клас
Задача 656

Даден е правоъгълен паралелепипед с измерения a = 50 см. b = 3 дм. c = 0,7 м.
Намерете  :

a) повърхнината му в квадратни сантиметри;
b) обема му в литри.

Публикувана на: 12-2-2012
5 клас
Задача 642

За измеренията а, b и c на правоъгален паралепипед знаем, че а = 12 см, b = 0,8.а, c = b : 3.

Намерте:
а. лицето на основата
b. периметъра на основата :
в. околния ръб с

Публикувана на: 07-2-2012
5 клас
Задача 613

Колко струва бетонът необходим за отливане на 84 кв.м. плоча на къща. Ако дебелината на плочата е 15 см. и 1 куб.м. бетон струва 85лв.?

Публикувана на: 23-1-2012
5 клас
Задача 612

Физкултурен салон има размер 30м, 20м , 6м. По колко куб.м. въздух се пада на всеки ученик , ако в салона има 30 ученика , ако уредите и учениците заемат 42 куб.м ?

Публикувана на: 23-1-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo