СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - олимпиади
От вас задачите - от нас решенията


12
5 клас
Категория: олимпиади
Задача 1411

 Точно в 4 часа сутринта два часовника са сверени. Първият избързва с 120 секунди, а другия изостава с 60 секунди на всеки 4 часа. Най-рано след колко денонощия те едновременно пак  ще показват 6 часа сутринта.

Публикувана на: 12-8-2013
5 клас
Категория: олимпиади
Задача 1208

  

Пипи съобщила на Аника и Тони по едно цяло положително число. Аника и Тони знаят, че двете числа са последователни, но никой не знае какво е числото на другия. Между тях се провел следния разговор. 
Аника: "Аз не знам кое е твоето число."  
Тони: "И аз не знам кое е твоето число."  
Тогава Аника казала на Тони: "Сега вече знам кое е твоето число."  
Кое е числото на Тони?  

а/ 1 или 2   б/  2 или 3   в/  3 или 4   г/  4 или 5   д  /5 или 6

 

Публикувана на: 10-3-2013
5 клас
Категория: олимпиади
Задача 1006

   В един клас някои  ученици винаги казват истината, а останалите понякога лъжат и понякога казват истината. На въпроса "Колко от вас винаги казват истината?"   те дали следните отговори:  5, 6, 2, 3, 4, 6, 3, 6, 3, 4, 6, 5, 4, 3 и 6. Колко от учениците винаги казват истината?

Публикувана на: 02-12-2012
5 клас
Категория: олимпиади
Задача 1002

 

 

 
 

 

 

 

      Правоъгълникът на чертежа е съставен от 7 квадрата. Ако обиколката е 114 см., колко кв. см. е лицето му?

Публикувана на: 02-12-2012
5 клас
Категория: олимпиади
Задача 1001

    ДАДЕНИ СА 2010 ЕДНАКВИ КВАДРАТА.  ПО КОЛКО РАЗЛИЧНИ НАЧИНА МОЖЕМ ДА ГИ ПОДРЕДИМ ПЛЪТНО И БЕЗ ЗАСТЪПВАНЕ ВЪВ ФОРМАТА НА ПРАВОЪГЪЛНИК?

Публикувана на: 29-11-2012
5 клас
Задача 528

  Даден е триъгълник ABC  с лице S. Върху лъчите AB , BC и CA са взети съответно точки M, N, P такива че

AB = 3.AM,  BN = 3.BC , CP= 4.CA. Да се намери лицето на триъгълника MNP?

 

Публикувана на: 17-12-2011
5 клас
Задача 79

За 3 часа Пешо изминава с колело такова разстояние, каквото Гошо изминава за 4 часа с колело. За 12 часа Пешо изминава 144 км. Намерете колко километра изминава Гошо за 12 часа.

Публикувана на: 17-3-2011
5 клас
Задача 77

Четерима приятели Георги, Ангел, Стоян и Иван имат общо 312 пощенски марки, Ангел  има 2 пъти по-малко марки от Стоян и Иван, взети заедно, а Георги има 3 пъти повече от Ангел. Намерете колко марки има всеки от приятелите, ако Стоян има 12 марки повече от Иван.

Публикувана на: 17-3-2011
5 клас
Задача 76

На математическо състезание се явили 42 ученици, всеки от които решил поне по една задача от зададените три задачи. Първата задача решили 20 ученика, втората задача решили 18, а 15 ученици третата. От тези които решили първата задача, нито един не решил втората, а тези, които решили втората задача нито един не решил първата. Петима от учениците решили и първата, и третата задача.

а) Колко ученика са решили както втората, така и третата задача?

б) Колко точки се дават за решаването на втората задача и колко за третата,  ако първата носи 5 точки, втората  повече от първата, третата повече от втората, а общия брой точки, получен от учениците в състезанието е 361?

Публикувана на: 17-3-2011
5 клас
Задача 75

Учениците А, Б, В, Г, Д и Е участвали в олимпиада по математика. Двама от тях решили всички задачи. На въпроса " Кой реши всички задачи?" се получили следните отговори: 1) А и Д;  2) Б и Е;  3) Е и А;  4) Б и Г;  5) В и А.

В четири от получените отговора единия ученик действително е решил всички задачи, а другия не. Един от петте отговора е изцяло неверен. Кои ученици са решили всички задачи?

Публикувана на: 14-3-2011
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo