СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - олимпиада 12-02-2011
От вас задачите - от нас решенията


1
5 клас
Категория: олимпиада 12-02-2011
Задача 1027

 За 5 часа туристически кораб изминава по течението на реката такова разстояние,
каквото изминава срещу течението за 7 часа. За 18 часа, движейки се по течението, той може
да измине 378 км.
а) Да се определи скоростта на течението на реката и скоростта на кораба по течението;
б) В 8 часа и 30 минути корабът тръгнал срещу течението на реката, а в 10 часа и 3 минути от
същото пристанище в същата посока тръгнал катер със средна скорост в спокойна вода 38 км./ч.
В колко часа катерът е настигнал кораба, ако по пътя преди настигането е направил престой от
27 мин.? 

Публикувана на: 14-12-2012
5 клас
Задача 35

Даден е правоъгълник ABCD със страни AB=24 м и  BC = 14 м. Точка  M е среда на  AB, а точка N - среда на BC.

а) Намерете лицето на триъгълника DMN.

б) Ако разстоянието от средата Р на страната CD до правата DN е равно на 3,36 м,  намерете разстоянието от точка М до правата DN.

Публикувана на: 14-2-2011
5 клас
Категория: олимпиада 12-02-2011
Задача 34

Разстоянието между градовете А и В е 398.5 км. В 12 часа от град А за град В тръгва лека кола със скорост 75 км/ч. Когато колата била изминала 30 км, от град В тръгва камион. Колата и камиона се срещнали в 15 ч и 36 мин. Намерете с каква скорост се е движил камиона, ако преди срещата колата е спирала 6 мин да зареди с бензин.

Публикувана на: 12-2-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo