СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - олимпиада
От вас задачите - от нас решенията


1
5 клас
Категория: олимпиада
Задача 2241

Антон, Дарин, Камен и Милко карат велосипедите си по кръгла писта в една и съща посока, като тръгват едновременно от старта. Антон прави една обиколка за 12 минути, Дарин - за 15 минути, Камен- за 30 минути и Милко за 45 минути. Да се намери :

а) В колко часа` ще се настигнат за първи път ако стартират в 11.15 часа.

б) Колко обиколки прави всяко момче между две настигания

Публикувана на: 19-12-2017
5 клас
Категория: олимпиада
Задача 2239

Да се намерят всички възможни двойки цифри ( х, у ), за които числото 72544х72у се дели на 15.

Публикувана на: 13-12-2017
5 клас
Категория: олимпиада
Задача 2238

Двама работници боядисват сграда. Първият ден единият работил сам и боядисал 1/11 част  от сградата .Вторият ден другият работил сам и боядисал 3/20 от сградата. На третия ден първият работил до обяд, а вторият втората половина от деня. Каква част от сградата е боядисана след третия ден.

Публикувана на: 13-12-2017
5 клас
Категория: олимпиада 12-02-2011
Задача 1027

 За 5 часа туристически кораб изминава по течението на реката такова разстояние,
каквото изминава срещу течението за 7 часа. За 18 часа, движейки се по течението, той може
да измине 378 км.
а) Да се определи скоростта на течението на реката и скоростта на кораба по течението;
б) В 8 часа и 30 минути корабът тръгнал срещу течението на реката, а в 10 часа и 3 минути от
същото пристанище в същата посока тръгнал катер със средна скорост в спокойна вода 38 км./ч.
В колко часа катерът е настигнал кораба, ако по пътя преди настигането е направил престой от
27 мин.? 

Публикувана на: 14-12-2012
5 клас
Категория: олимпиада 12-03-2011
Задача 71

Да се намери най-голямото естествено n, за което съществува n-цифрено число с различни цифри така, че числото да се дели на всяка  своя цифра.

Публикувана на: 13-3-2011
5 клас
Задача 35

Даден е правоъгълник ABCD със страни AB=24 м и  BC = 14 м. Точка  M е среда на  AB, а точка N - среда на BC.

а) Намерете лицето на триъгълника DMN.

б) Ако разстоянието от средата Р на страната CD до правата DN е равно на 3,36 м,  намерете разстоянието от точка М до правата DN.

Публикувана на: 14-2-2011
5 клас
Категория: олимпиада 12-02-2011
Задача 34

Разстоянието между градовете А и В е 398.5 км. В 12 часа от град А за град В тръгва лека кола със скорост 75 км/ч. Когато колата била изминала 30 км, от град В тръгва камион. Колата и камиона се срещнали в 15 ч и 36 мин. Намерете с каква скорост се е движил камиона, ако преди срещата колата е спирала 6 мин да зареди с бензин.

Публикувана на: 12-2-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo