СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - окръжност
От вас задачите - от нас решенията


1
5 клас
Задача 1393

Две окръжности с равни радиуси се пресичат. В общата част на двата кръга е вписан квадрат. Ако окръжностите са с радиус R и разстоянието между центровете им е R, то намерете страната на квадрата.

Публикувана на: 10-6-2013
5 клас
Задача 1392

В равностранен триъгълник е вписана окръжност. Тази окръжност и всеки две от страните на триъгълника се допират до три малки окръжности. Намерете страната на триъгълника,ако радиусите на малкоте окръжности са с големина r.

Публикувана на: 10-6-2013
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo