СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - общо кратно
От вас задачите - от нас решенията


12
5 клас
Задача 2056

За участие в математичиски турнир от едно училище се явили между 50 и 100 ученика от 3, 4, 5 и 6 клас. Известно е, че 1/21 от тях са ученици от 3 клас, 3/14 са от 4 клас, а 1/6 са от 5 клас. Колко ученици от 6 клас са взели участие в този турнир?

Публикувана на: 22-1-2017
5 клас
Задача 869

Стойността на израза  А=32.0,997.25.1,25-57.5.2/3.25.1/19  да се раздели на решението на уравнението:
(5-3 2/9).х=2/3+23:1,5    Да се сравнят полученото частно и разликата на най-малкото общо кратно
на числата 21 ;12  и 14 и естествено число,което не е нито просто, нито съставно.
Забележка: числата 2/3 и 1/19 са дроби а числото 3 2/9 е смесено

Публикувана на: 03-8-2012
5 клас
Задача 330

Намерете число по-малко от 500, което при деление на 2, 3, 4, 5 и 6 да дава остатък 1, а на 7 да  се дели без остатък.

Публикувана на: 15-7-2011
5 клас
Задача 329

Намерете най-малкото число, което при деление на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 дава остатък 1.

Публикувана на: 14-7-2011
5 клас
Задача 326

Иванчо има в джоба си топчета. Ако ги раздели по равно между Сашо и Пешо ще му остане едно топче, ако раздели по равно между Сашо, Пешо и Гошо отново ще му остане 1  топче и ако ги раздели поравно между Сашо, Пешо, Гошо и Тошо пак ще му остане едно топче. Колко най-малко топчета трябва да има Иванчо?

Публикувана на: 03-7-2011
5 клас
Категория: общо кратно
Задача 292

Предното колело на файтон има обиколка 225 см, а задното - 325 см. Определете най-малкото разтояние, което трябва да измине файтонът,  за да направят и двете колелета цяло число завъртания.

Публикувана на: 19-6-2011
5 клас
Задача 136

В кутии-бонбониери се слагат 30 бонбона от един вид и 20 бонбона от втори вид. На мястото на зареждане на бонбониерите бонбоните пристигат на две транспортни ленти, като на едната пристигат по 200 бонбона  всеки 2 минути. По колко бонбона в същото време трябва да пренася другата лента? Разгледайте два случая: когато тези 200 бонбона са от единия вид и когато са от другия вид.

Публикувана на: 18-4-2011
5 клас
Категория: Общо кратно
Задача 51

Ако към число добавим НОД (36, 48), ще получим  НОК (25, 50). Кое е това число?

Публикувана на: 19-2-2011
5 клас
Категория: Общо кратно
Задача 50

Мажоретките от един състав тренирали различни фигури, като се разделяли на групи по 6, а след това на 4 момичета. Също така забелязали, че ако едно от момичетата застане пред другите, то останалите могат да се разделят на групи по 5. Колко са мажоретките в състава, ако се знае, че не са повече от 40?

Публикувана на: 19-2-2011
5 клас
Категория: Общо кратно
Задача 49

В пакет с моливи има повече от 100 и по-малко от 200 молива. Броят им е число кратно на 18 и 24. Колко са моливите?

Публикувана на: 19-2-2011
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo