СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - обиколка
От вас задачите - от нас решенията


1
5 клас
Категория: Обиколка, височини
Задача 2289

Намерете обиколката на ∆ABC с лице 1 dm², страни a, b и c, и височини съответно към тях ha=1 dm, hb = 16 cm, hc = 80 mm.

Публикувана на: 30-3-2018
5 клас
Задача 1474

Правоъгълник има дължина 23,5 дм и широчина 360 см. Колко метра е обиколката му?

Публикувана на: 16-10-2013
5 клас
Задача 1473

Основата на равнобедрен триъгълник е 0,47 м, а бедрото му е с 0,03 м по- дълго от нея. Намерете обиколката на триъгълника.

Публикувана на: 16-10-2013
5 клас
Задача 1224

Обиколката на правоъгълник  е 28 см, а дължините на страните му в сантиметри са четни едноцифрени числа.Да се намери лицето на правоъгълника. Да се покаже, че този правоъгълник може да се разреже на 4, на 6, на 7 квадрата (не непременно еднакви).

  

Публикувана на: 20-3-2013
5 клас
Задача 583

Страните на успоредник са а=18,4 см и b=92 мм. Височината hа е 0,3 дм. Намерете обиколката, лицето и другата височина на успоредника (в см).

Публикувана на: 10-1-2012
5 клас
Задача 161

Лицето на трапец е 22,2 кв. см, а височината му е 3 см. Сборът от бедрата на трапеца е с 2,1 см по-малък от сбора на основите му. Намерете обиколката на трапеца.

Публикувана на: 01-5-2011
5 клас
Задача 155

С колко ще се увелечи обиколката на един триъгълник:

а) ако една от страните му се увеличи с 0,6 дм;

б) ако всяка от страните му се увеличи с 0,3 м?

Публикувана на: 29-4-2011
5 клас
Задача 154

Ширината на правоъгълник е 126,8 м, а дължината му е с 487 дм повече от ширината. Пресметнете в метри обиколката на правоъгълника.

Публикувана на: 29-4-2011
5 клас
Задача 150

Намерете в дециметри обиколката на триъгълник със страни  5 см, 3 см и 4/10 дм.

Публикувана на: 27-4-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo