СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - обикновенни дроби
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 1429

Турист изминал първия ден една трета от пътя до хижа. Вторият ден две пети от него, а третия - останалата част от пътя до хижата. Поставете въпрос и отговорете!

Публикувана на: 23-9-2013
5 клас
Задача 1347

Един басейн се пълни от 3 тръби. Първата може да го напълни за 5 часа, втората за 8 часа, а третата за 12 часа. Те пълнили басейна 2 часа. Каква част от басейна са напълнили? Каква част от басейна остава да се напълни?—

Публикувана на: 09-5-2013
5 клас
Задача 1127

Разширяваме една обикновенна дроб когато:

а) Прибавяме към числителя и знаменателя  едно и също естествено число ;
б) Делим  числителя и знаменателя с едно и също естествено число;
в) Умножаваме  числителя и знаменателя с едно и също естествено число;
г) Изваждаме от числителя и знаменателя  едно и също естествено число;

Публикувана на: 07-2-2013
5 клас
Задача 1124

Неправилната дроб е по-малка или по-голяма от 1. Посочете вярното.

Публикувана на: 05-2-2013
5 клас
Задача 1123

Кога една обикновенна дроб се нарича правилна и числото 0 правилна дроб ли е?

Публикувана на: 05-2-2013
5 клас
Задача 484

Водата превръщайки се в лед, увеличава обема си с  1/11  част. С колко намалява обема си ледът, когато се стопява?

Публикувана на: 26-11-2011
5 клас
Задача 353

Кристиян произвежда 11 играчки за 15 минути. Георги произвежда 12 играчки за 20 минути. За колко време двамата заедно ще произведат 300 играчки?

Публикувана на: 27-8-2011
5 клас
Задача 331

Намерете такова число,  че 1/4 от него, умножена с 1/9 от него, е равно на същото число.

Публикувана на: 15-7-2011
5 клас
Задача 158

Две коли тръгнали една срещу друга, съответно от точка А и точка Б. Едната изминала 10 км,  другата 22 км, а между тях останало 1/3 от цялото разстоянието между А и Б. Колко е разстоянието между точка А и Б?

Публикувана на: 29-4-2011
5 клас
Задача 153

В 1 яйце жълтъкът  е 1/3 от теглото на яйцето, а белтъка е  1  3/5  от жълтъка.  Ако  яйцето тежи 60 гр. , колко тежи жълтъка, белтъка и черупката?

Публикувана на: 29-4-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo