СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - обеми
От вас задачите - от нас решенията


1
5 клас
Задача 656

Даден е правоъгълен паралелепипед с измерения a = 50 см. b = 3 дм. c = 0,7 м.
Намерете  :

a) повърхнината му в квадратни сантиметри;
b) обема му в литри.

Публикувана на: 12-2-2012
5 клас
Задача 278

Благородни метали се изливат в слитаци с формата на правоъгълен паралелепипед с размери 8 см, 3 см и 2 см. Колко тежи един такъв слитък ако е направен от:

а) злато - 1 куб. см злато тежи 19,3 г;

б) платина - 1 куб. см платина тежи 21,45 г;

Публикувана на: 13-6-2011
5 клас
Задача 277

Едно пале тухли има 10 реда по 15 тухли. Размерите на една тухла са 25 см, 12 см, 6 см. Намерете обема на палето в куб. метри.

Публикувана на: 13-6-2011
5 клас
Задача 276

Майстор и чирак трябвало да излеят от бетон една плоча с размери 4 м, 3м и дебелина 20 см., трябвало да налеят още  4 колони с размери 20 см, 25 см и височина 3 м. Майсторът наредил на чирака да поръча бетон. Чиракът след  дълги сметки казал на майстора, че ще поръча 30 куб. м бетон. Майсторът, като чул това се хванал за главата, казал  на чирака, че не е учил както трябва и поръчал 3 куб. м бетон. Прав ли е майстора?

Публикувана на: 13-6-2011
5 клас
Задача 275

Намерете обема на правоъгълен паралелепипед с размери:

б)  a = 15 см, b = 25 см и c = 42 см;

б)  a = 0,1 м, b = 25 см и c = 3 дм;

Публикувана на: 13-6-2011
5 клас
Категория: обеми
Задача 7

Фирма продава бисквити в кутии с дължина 30 см, широчина 20 см и височина 10 см. Втора фирма продава бисквити от същия вид на същата цена, но в кутии с дължина 25 см, широчина 18 см и височина 15 см. Коя фирма продава бисквитите по-скъпо?

Публикувана на: 02-2-2011
5 клас
Категория: обеми
Задача 6

В резервоар с форма на правоъгълен паралелепипед има вода до височина 3 м. Дъното на резервоара е правоъгълник с дължина 8 м и широчина 5 м. Метален куб с ръб 2 м  се пуска на дъното на резервоара. С колко сантиметра ще се повши нивото на водата в резервоара?

Публикувана на: 02-2-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo