СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - мерни еденици
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Категория: пропорции
Задача 2433

Автомобил изминал 273 км. за 2 часа.За какво време автомобилът ще измине 3 пъти по- малко разстояние,ако се движи със същата скорост?

Публикувана на: 25-4-2019
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2432

За построяване на търговски център 8 булдозера разчистват строителна площадка за 2 часа.За какво време 3 такива булдозера ще разчистят строителната площадка?

Публикувана на: 25-4-2019
7 клас
Категория: успоредник
Задача 2431

В успоредника ABCD (ъгъл A < 90º) точката M e среда на страната BC,а DH е височина.Точката N е петата на перпендикуляра, спуснат от точката A към правата DM .Ако DH= 5cm и BN=10cm, намерете лицето на успоредника ABCD в квадратни сантиметри.

Публикувана на: 18-4-2019
7 клас
Категория: степенуване
Задача 2430
Публикувана на: 14-4-2019
4 клас
Категория: състезание
Задача 2429

Кое е двуцифреното число, което се увеличава 7 пъти, ако между цифрите му се напише 0 ?

Публикувана на: 09-4-2019
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2428

Антон прави фокус с карти. Взимайки по една карта с всяка от цифрите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 той съставя едно едноцифрено и четири двуцифрени числа, които се отнасят както 1:2:3:4:5, но сестра му Надя ги разбърква. Въстановете числата.

Публикувана на: 08-4-2019
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2427

Намерете всички двуцифрени числа ab, за които ab към ba e равно на 5 към 7

Публикувана на: 08-4-2019
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2426

Намерете числата a,b,c и d, ако a и b са обратно пропорционални на 2 и 5, b и  c са прово пропорционални на 3 и 4, c и d са обратно пропорционални на 7 и 2, а сумата на четирите числа е 350

Публикувана на: 08-4-2019
6 клас
Категория: Пропорции
Задача 2425

Ако a/b=2 и b/c = 3/5 то а:b:c е равно на

Публикувана на: 08-4-2019
7 клас
Категория: скорост
Задача 2424

Автобус изминава разстоянието между два града със скорост 84 км/ч. В обратната посока увеличил скоростта си с 250 м/мин и пътувал 15 минути по-малко. Намерете разстоянието между двете населени места.

Публикувана на: 06-4-2019
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo