СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - логически задачи
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 1690

В понеделник отсъстващите от 5 клас ученици е бил 1/13 част от броя на присъстващите. Във вторник броят на отсъстващите намалял с един ученик и вече бил 5% от броя на присъстващите този ден. Колко ученици има този ден в 5  клас?

Публикувана на: 23-4-2014
5 клас
Задача 1646

На дъската са написани числата 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Разрешава се да се изтрият две произволно избрани от написаните числа по праволото: От по- голямото се изважда по- малкото, числата се изтриват и на тяхно място се записва получената разлика-  положително число. ( след всяко  действие броят на написаните числа намалява с едно). След седем такива действия ще остане само едно число. Може ли то да е равно на 97? Обяснете защо.

Публикувана на: 26-3-2014
5 клас
Задача 1546

Двама души пред една пропаст. Единия 70 кг, а другия 40 кг имат по една дъска дълга по 2,80 м. Пропаста е широка 3 м. Как по тежкият ще стигне до по лекия?

Публикувана на: 05-1-2014
5 клас
Задача 1280

Три деца са теглени по две във всички възможни комбинации и получените тегла са записани 8 кг, 10 кг 12 кг. Да се намери теглото на всяко дете.

Публикувана на: 08-4-2013
5 клас
Задача 1279

Иван е на два пъти повече години, отколкото Петър е бил, когато Иван е бил на толкова години, на колкото е Петър сега. Когато Петър стане на толкова години, на колкото е Иван сега, то сумата от годините на двамата ще бъде равна на на 81. На Колко години е Иван сега?

Публикувана на: 06-4-2013
5 клас
Задача 1278

Електронен автомат има два бутона. При настискане на първия бутон той прибавя към дадено число сбора от цифрите му, а при натискане на втория бутон изважда от дадено число сбора от цифрите му.  Може ли от този автомат от числото 124 да се получи 2012.

Публикувана на: 06-4-2013
5 клас
Задача 1226

 4 гуми, 2 тетрадки и 1 молив струват 3 лв и 20 ст, а  2 такива гуми и една от същите тетрадки струват 1 лв и 20 ст . Известно е, че  една тетрадка е два пъти по-скъпа от едина гума. Да се намери цената поотделно на една гума, на една тетрадка и на един молив.

Публикувана на: 20-3-2013
5 клас
Задача 1225

Сумата от годините на майка,  дъщеря и баща е 76 години. Бащата е с 2 години по-възрастен от майката. Когато се родила дъщерята, сумата от годините на майката и бащата е била 46. На колко години е бил бащата, когато се е родила дъщерята? На колко години е сега дъщерята и на колко е майката?

 

Публикувана на: 20-3-2013
5 клас
Задача 1069

На остров Логически живеят 2009 рицаря, лъжци и шпиони. Рицарите не лъжат никога, лъжците лъжат винаги, шпионите понякога лъжат, понякога, не. Емил пристигнал на острова и попитал всички: "Колко рицари живеят на острова?".  Първият жител отговорил: "Един", вторият "двама", третият - "трима" и т.н., последният (2009) - "2009".  На другия ден Емил попитал всички в същия ред: "Колко лъжци живеят на острова?" И получил абсолютно същите отговори. Колко са шпионите на острова?

Публикувана на: 14-1-2013
5 клас
Задача 1045

В две дамаджани има общо 12 л мляко. Ако от първата се отлее 4л, а към втората се прибави 2,5 л, то млякото във втората ще стане с 1,25 л повече от първата. По колко мляко е имало във всяка дамаджана в началото?

Публикувана на: 29-12-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo