СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - лице
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 871

Даден е правоъгълникът ABCD с страни  AB= 16 см и BC = 7 см . Точката М е от страната BC и BM = 3/7 BC, точката P е от страната CD и DP = 0,25 . DC , а точката N е от отсечката PC и PN = 0,5 . PC
Каква част от лицето на дадения правоъгълник е лицето на четириъгълника АМNP ?

Публикувана на: 04-8-2012
5 клас
Категория: Правоъгълник, лице
Задача 870

Даден е правоъгълникът ABCD с дължина на страните AB=24 см. BC=20 см . Точките M,P и N лежат съответно на страните  AB,BC и CD и  AM = 1/3 . AB, BP е с 20% по-къса от BC и CN = ND.Намерете лицето на четириъгълника AMPN.

Числото 1/3 е дроб.

 

Публикувана на: 04-8-2012
5 клас
Задача 776

ABCD е четириъгълник с лице 58 кв. см. и диагонал AC = 14,5 см. Ако ACBD, намерете дължината на диагонала BD.

Публикувана на: 01-4-2012
5 клас
Задача 620

За равнобедрен трапец ABCD S=3 кв.м., b = 1,2 м. и h = 1,5 м. Намерете лицата на триъгълник ADD1 и триъгълник BCC1, където DD1  и CC1 са височини на трапеца.

Публикувана на: 26-1-2012
5 клас
Задача 584

Лицето на трапец е 96 кв.см. Голямата му основа е 25 см, а височината му е 4,8 см. Намерете малката основа на трапеца.

Публикувана на: 10-1-2012
5 клас
Задача 583

Страните на успоредник са а=18,4 см и b=92 мм. Височината hа е 0,3 дм. Намерете обиколката, лицето и другата височина на успоредника (в см).

Публикувана на: 10-1-2012
5 клас
Задача 558

Даден е трапец ABCD, за който ъгъл ADB=90 градуса. Ако S на ADB = 10 кв.дм., AD = 4дм и разстоянието от точка C до правата BD е 2дм, то намерете лицето на трапеца ABCD.

Публикувана на: 04-1-2012
5 клас
Задача 548

Трапеца АВСД точките К и Р лежат върху основите АВ и СД така че АК=4 см СР=3 см, РД=2 см. Ако лицата на четириъгълниците АКРД и КВСР са равни, намерете голямата основа на трапеца.

Публикувана на: 04-1-2012
5 клас
Задача 535

Трапецът ABCD има лице S, основи а, b и височина h. Намерете b, ако S = 40,5 см, h = 6 см и а = 85 мм.

Публикувана на: 21-12-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo