СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - лице на шестоъгълник
От вас задачите - от нас решенията


1
5 клас
Задача 1257

Върху страните AB, BC, CD и DA на четириъгълника ABCD са взети съответно точките M, N, P, Q така, че АМ : МВ = 3 : 5, ВN : NC = 1 : 3, CP : PD = 4 : 5 и DQ : QA = 1 : 8.  Да се намери лицето на шестоъгълника MBNPDQ, ако лицето на ABCD е S.

Публикувана на: 24-3-2013
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo