СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - лице на триъгълник
От вас задачите - от нас решенията


1
5 клас
Задача 2288

∆ABC BC = 27 cm и ha = 10 cm. Точката P лежи на страната BC и BP = 9 cm. Намерете лицата на триъгълниците ABP и ABC и ги сравнете.

Публикувана на: 30-3-2018
5 клас
Задача 2287

∆ABC AB = 12 cm и hc = 13 cm.Точката M лежи на страната AB и AM = 6 cm. Намерете лицата на триъгълниците ACM и BCM и ги сравнете.

Публикувана на: 30-3-2018
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo