СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - куб
От вас задачите - от нас решенията


1
5 клас
Задача 1762

Повърхнината на куб е 216 см² ръбът на куба е?

Публикувана на: 27-7-2014
5 клас
Категория: куб, геометрия, куб
Задача 1665

Известно е, че n e естествено число, което e дължина на страна на куб. Кое е най-малкото такова число n, за което, кубът  може да се разреже точно на 2013 кубчета със страни естествени числа? Обосновете отговора си и дайте пример на разположението на кубчетата в една от страните на големия куб.

Публикувана на: 10-4-2014
5 клас
Задача 1589

Баня с дължина 2 м. и шир ирина  1,8 м трябва да се облицова с плочки на височина 2 м. от пода. Вратата на банята е с размери 80/200 см. Колко броя правоъгълни плочки с размери 20/15 см. са необходими, като предвидите и 26 плочки резерва?

Публикувана на: 12-2-2014
5 клас
Категория: обем, куб, геометрия
Задача 1583

Как ще се измени обемът на куб, ако:  
а) увеличим дължината на ръба му два пъти;
б) намалим дължината на ръба му три пъти.

Публикувана на: 05-2-2014
5 клас
Категория: геометрия, куб
Задача 1081

 Дадени са два куба с с едни и същи измерения. Всеки ръб на единия куб се намаля с 2 см. Ръбовете на втория куб също се намаляват с едно и също число,след което се оказва, че общата дължина от всичките им ръбове е с 28 см и 8 мм по-малка от първоначалната. С колко сантиметра се е намалил всеки ръб на втория куб?

Публикувана на: 19-1-2013
5 клас
Категория: геометрия, куб
Задача 845

Дървен куб с дължина на ръба 20 см е боядисан в зелено. Кубът ще бъде нарязан на малки кубчета с дължина на ръба 10 см.

а) Колко кубчета ще се получат?

б) Какъв е броят на страните, които трябва да бъдат боядисани, за да станат целите кубчета зелени?

Публикувана на: 29-5-2012
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo