СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - конкурси
От вас задачите - от нас решенията


12
5 клас
Задача 330

Намерете число по-малко от 500, което при деление на 2, 3, 4, 5 и 6 да дава остатък 1, а на 7 да  се дели без остатък.

Публикувана на: 15-7-2011
5 клас
Задача 327

Решете ребуса

ПЕТИ + ТУР + НИР = 2003,

ако на различните букви отговарят различни цифри, а на еднаквите букви - еднакви цифри, като знаете, че Р е два пъти по-малко от най-малкото двуцифрено число, а Т = 2.

Публикувана на: 03-7-2011
5 клас
Задача 308

Сумата на първите 100 естествени числа е :   

а) 5050               б) 5500           в) 10 100                г) 10 500.

Публикувана на: 23-6-2011
5 клас
Задача 307

Влак минава покрай светофар за 5 s, а покрай платформа с дължина 150м. за 15s. Да се намери дължината на влака.

а)150 m;             б)100 m ;            в) 75m;    г) 50 m.

Публикувана на: 23-6-2011
5 клас
Задача 281

В два класа има общо 51 ученика. Ако 1/8 от учениците в първия клас се преместят във вторият то учениците в първия ще станат с 9 по-малко  от учениците във втория клас. По колко ученици има във всеки клас?

Публикувана на: 16-6-2011
5 клас
Задача 279

Колка са двуцифрените числа, които се делят на 3 или имат цифра на едениците 3 ?

А) 33;            Б) 36;           В) 39;             Г) 42.

Публикувана на: 15-6-2011
5 клас
Задача 79

За 3 часа Пешо изминава с колело такова разстояние, каквото Гошо изминава за 4 часа с колело. За 12 часа Пешо изминава 144 км. Намерете колко километра изминава Гошо за 12 часа.

Публикувана на: 17-3-2011
5 клас
Задача 77

Четерима приятели Георги, Ангел, Стоян и Иван имат общо 312 пощенски марки, Ангел  има 2 пъти по-малко марки от Стоян и Иван, взети заедно, а Георги има 3 пъти повече от Ангел. Намерете колко марки има всеки от приятелите, ако Стоян има 12 марки повече от Иван.

Публикувана на: 17-3-2011
5 клас
Задача 76

На математическо състезание се явили 42 ученици, всеки от които решил поне по една задача от зададените три задачи. Първата задача решили 20 ученика, втората задача решили 18, а 15 ученици третата. От тези които решили първата задача, нито един не решил втората, а тези, които решили втората задача нито един не решил първата. Петима от учениците решили и първата, и третата задача.

а) Колко ученика са решили както втората, така и третата задача?

б) Колко точки се дават за решаването на втората задача и колко за третата,  ако първата носи 5 точки, втората  повече от първата, третата повече от втората, а общия брой точки, получен от учениците в състезанието е 361?

Публикувана на: 17-3-2011
5 клас
Задача 75

Учениците А, Б, В, Г, Д и Е участвали в олимпиада по математика. Двама от тях решили всички задачи. На въпроса " Кой реши всички задачи?" се получили следните отговори: 1) А и Д;  2) Б и Е;  3) Е и А;  4) Б и Г;  5) В и А.

В четири от получените отговора единия ученик действително е решил всички задачи, а другия не. Един от петте отговора е изцяло неверен. Кои ученици са решили всички задачи?

Публикувана на: 14-3-2011
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo