СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - кенгуру март 2011
От вас задачите - от нас решенията


12
5 клас
Задача 92

Намерете броят на всички петцифрени числа, кратни на 5, образувани с помоща само на цифрите 1, 2, 3, 4, 5 без повторение със следните свойства: числото образувано от първите 2 цифри на петцифреното число, се дели на 2; числото образувано от първите три цифри на петцифренотоцисло, се дели на 3; числото образувано от първите  четири цифри на петцифреното цисло да се дели на 4.

A) 0               B) 1                       C) 2                        D)5                           E) 10

Публикувана на: 24-3-2011
5 клас
Категория: кенгуру март 2011
Задача 91

Жителите на Лудоград не използват числа, съдържащи цифрата 3. Къщите от дясната страна на една улица на този град са нечетни номера. Ако първата къща е с номер 1, кой е номера на  педнадесетата къща?

А) 29             Б) 41                 В)  43             Г) 45            Д) 47

Публикувана на: 23-3-2011
5 клас
Задача 90

Квадратен лист хартия е срязан на две части, като разреза е под права линия.  Коя от посочените фигури не може да се получи в резултат от срязването?

А) Квадрат      Б) Правоъгълник       В) Правоъгълен триъгълник       Г)  Петоъгълник       В)  Равнобедрен триъгълник

Публикувана на: 23-3-2011
5 клас
Категория: кенгуру март 2011
Задача 89

Моторист изминава 28 км за 30 мин. Каква е скоростта на моториста?

А) 28           Б)  36             В) 56                 Г) 62

Публикувана на: 23-3-2011
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo