СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - квадрат
От вас задачите - от нас решенията


1
5 клас
Задача 1393

Две окръжности с равни радиуси се пресичат. В общата част на двата кръга е вписан квадрат. Ако окръжностите са с радиус R и разстоянието между центровете им е R, то намерете страната на квадрата.

Публикувана на: 10-6-2013
5 клас
Задача 1390

В квадрата ABCD е вписан равностранен триъгълник EFG така, че върхът му G е средата на BC. Намерете отношението на лицата на тези фигури.

Публикувана на: 05-6-2013
5 клас
Категория: квадрат
Задача 502

Начертайте квадрат ABCD със страна 6 см. Намерете разстоянията от пресечната точка на диагоналите му O до страните на квадрата и ги сравнете.

Публикувана на: 06-12-2011
5 клас
Задача 314

Лицето на квадрат с обиколка 32 см е равно на лицето на правоъгълен триъгълник с катет 0,16 м. Намерете другия катет на правоъгълния триъгълник.

Публикувана на: 25-6-2011
5 клас
Задача 313

Квадрат със страна 3,6 м  има лице, равно на лицето на правоъгълник с дължина 5,4 м. Коя от двете фигури има по-голяма обиколка и с колко метра?

Публикувана на: 25-6-2011
5 клас
Задача 312

Квадрат и правоъгълник имат обиколка 30,4 м. Широчината на правоъгълника е два пъти по-малка от страната на квадрата. Коя от двете фигури има по-голямо лице и с колко квадратни метра е по-голямо?

Публикувана на: 25-6-2011
5 клас
Задача 162

Квадрат и ромб имат равни обиколки. Височината на ромба е три пъти по-малка от страната му.  Колко пъти  лицето на квадрата е по-голямо от лицето на ромба?

Публикувана на: 01-5-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo