СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - дроби
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 828

Иван похарчил за закуска 3/7 от парите си и загубил половината от остатъка. Останали му 4,5 лв. Колко лева е имал Иван първоначално?

Публикувана на: 14-5-2012
5 клас
Задача 827

Турист изминал определен маршрут за  два дни. Първия ден той изминал половината от целия път, а втория  - 5/8 от останалото разстояние и още 6  км. Колко километра е изминал туристът за двата дни?

Публикувана на: 14-5-2012
5 клас
Задача 791

      1               3                                 2
(7  —   -   2   —   )  : х  =  13 - 12   —
      3              5                                  3

Публикувана на: 20-4-2012
5 клас
Категория: дроби
Задача 790

Ирена трябвало да реши 150 задачи. Тя успяла да реши само 90 задачи. Каква част от определените задачи е успяла да реши Ирена?

Публикувана на: 20-4-2012
5 клас
Задача 789
Публикувана на: 19-4-2012
5 клас
Категория: Дроби
Задача 788

Намерете а:

      5           7
а. —— = —— , 
       6          9 

       3          7
а: —— = —— , 
      14        33 

   7               4
—— : а = —— , 
   9              30 

         2               3
а. 4—— = 15—— , 
         3              7 

  6              
—— . а = 1, 
  13             

            15
а: 1 = —— , 
              9 

             4
1: а = —— , 
            17 

     3                   3
4 —— : а = 5 ——
     4                   7 
 

Публикувана на: 19-4-2012
5 клас
Категория: Дроби
Задача 787

Лодка се движи със скорост 9 3/4 км/ч. в спокойна вода и изминала 34 км. по течението на реката.  Ако скоростта на течението на реката е 3 км/ч., колко е времето, за което е изминато това разтояние ?

Публикувана на: 19-4-2012
5 клас
Категория: Дроби
Задача 786

Намислих едно число,  умножих го с 2  7/10 към произведението прибавих 3/10 и получих 3 . Кое е намисленото число?  Забележка 7/10 и 3/10 са дроби!

Публикувана на: 19-4-2012
5 клас
Категория: Дроби
Задача 783

Класна стая с дължина 10 1/2 м. и ширина 6 2/3 м. има обем 245 куб.м. Колко метра е висока стаята? Колко ученици най-много може да побере стаята ако на всеки ученик се полага 3 куб.м. въздух?     ЗАБЕЛЕЖКА: 1/2 и 2/3  са едно под друго!

Публикувана на: 17-4-2012
5 клас
Категория: дроби, математика
Задача 745

Ако към едно число се прибави сборът на 3/11 и 2/11 се получава 10/11 открийте числото ? Забележка числата са дроби!

Публикувана на: 22-3-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo