СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - дирихле
От вас задачите - от нас решенията


1
5 клас
Задача 1864

В една ферма отглеждат кокошки, крави и прасета. Те имат общо 100 глави и 250 крака. Прасетата са повече от кравите, броят на които е нечетно двуцифрен число. Да се намери по колко животни от трите вида има.

Публикувана на: 20-3-2015
5 клас
Категория: дирихле
Задача 951

Във вътрешността на 2n-ъгълник е взета точка P. Построени са правите,определени от F и върховете на 2n-ъгълника. Докажете, че има страна на многоъгълника,която няма обща вътрешна точка с нито една от построените прави.

Публикувана на: 19-10-2012
5 клас
Категория: дирихле
Задача 949

Една комисия провела 40 заседания. На всяко съвеяание присъствували по 10 човека,при това никои двама от членовете на комисията не са били повече от един път заедно на заседание. Докажете, че членовете на тази комисия са повече от 60.

Публикувана на: 19-10-2012
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo